LISTETOPP: Magnar Solheim (til høgre) er einaste kumulerte på Framstegspartiet si liste. Her frå ein valdebatt i 2017. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LISTETOPP: Magnar Solheim (til høgre) er einaste kumulerte på Framstegspartiet si liste. Her frå ein valdebatt i 2017. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Solheim attvald som førstekandidat

Magnar Solheim toppar Framstegspartiet si liste i kommunen. Med seg har han tre kvinner og seks menn.
Publisert 15.03.2019 kl. 17.00. Oppdatert 16.03.2019 kl. 13.03.

– Lista er sett saman av medlemmer som har eit ønske om å vera med og laga god lokalpolitikk for Tysnes Frp, seier lokallagsleiar og listetopp Magnar Solheim.

Tysnes Frp hadde nominasjonsmøte 29. januar, og valde då ei liste med ti kandidatar.

Listetopp Solheim er for tida inne i sin andre periode i kommunestyret, og første periode som medlem av den politiske posisjonen i kommunen.

– No når me sit i posisjon, så kjem vår politikk med i den styrande delen av kommunestyret. Eg ser at ting me har foreslått i dei alternative budsjetta våre tidlegare, har blitt offisiell politikk i kommunen, konstaterer Solheim nøgd.

Han nemner blant anna tre saker Frp er opptatte av i tida framover:

– Ei av hovusakene våre er i forhold til omsorgsenteret, og at dei får midlar til å ha nok tilsette. Me er pådrivarar for meir fagpersonell, seier han.

I tillegg vil han sjå på moglegheitene for å innføra eit pendlartilskot, for tysnesingar som pendlar ut av kommunen.

– Og så er det dette med å senka eigedomsskatten. Det er ei fanesak me alltid har. Me vil redusera den, og på sikt fjerna den.


Demografi

Lista består som nemnt av ti personar. 30 prosent av kandidatane er kvinner og 70 prosent er menn.

Gjennomsnittskandidaten på lista er 55,6 år gammal; aldersgjennomsnittet er rekna ut basert på fødselsår, ikkje nøyaktige fødselsdatoar.

Til samanlikning har Tysnes Høgre kvinnedel på 34,6 prosent og aldersgjennomsnitt på 41,4 år. Tala for Tysnes Arbeidarparti er 40 prosent og 53,1 år. Tysnes Senterparti har òg 40 prosent kvinner, men har eit aldersgjennomsnitt på 43,9 år.


Slik er lista:

1. MAGNAR SOLHEIM (f. 1973)

2. Florence Ida Straume (f. 1946)

3. Torbjørn Skår (f. 1973)

4. Marit Gunn Dalland (f. 1957)

5. Kåre Haugland (f. 1939)

6. Eirik Sandtorv Wilhelmsen (f. 1990)

7. Morten Helland (f. 1946)

8. Bjørn Magne Haugland (f. 1970)

9. Janne Hatteberg (f. 1975)

10. Bjørn Tore Malkenes (f. 1965)


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...