OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)
OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Publisert 18.03.2019 kl. 12.00.

Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den måten å vera med på å forma samfunnet.

Det går mykje tid med for dei som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid, og ofte må ein forsaka tid både til familie og venner for å delta i det politiske arbeidet. Tysnesingane skal vera svært glade for at det fortsatt finst personar som ynskjer å ta del i politisk arbeid.

Venstre har i denne perioden bare hatt ein representant i kommunestyret, med Arve Belt som innvalt. Arve er ein klok og forstandig politikar, som etter mi meining har gjort ein særs god jobb for Venstre og tysnessamfunnet denne perioden.

I mi tid som ordførar var også Vigdis Frugård Tvedt innvalgt frå Venstre – også ho ein særs dyktig og engasjert politikar. Det er trist for politikken når engasjerte innbyggjarar ikkje ynskjer å bruka meir tid på politisk arbeid, men det er fullt forståeleg at ein ikkje føler det er mogeleg når ein ikkje får oppslutnad i befolkninga om å stilla liste til kommunevalet.

Venstre nasjonalt seglar ikkje akkurat i medvind for tida, men i Tysnes er det ikkje alltid partipolitikken sentralt som styrer kva partia meiner i ulike saker, og det er synd dersom utfordringar sentralt medfører at engasjerte innbyggjarar i Tysnes ikkje vil støtta opp om Venstre lokalt. Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...