OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)
OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Publisert 18.03.2019 kl. 12.00.

Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den måten å vera med på å forma samfunnet.

Det går mykje tid med for dei som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid, og ofte må ein forsaka tid både til familie og venner for å delta i det politiske arbeidet. Tysnesingane skal vera svært glade for at det fortsatt finst personar som ynskjer å ta del i politisk arbeid.

Venstre har i denne perioden bare hatt ein representant i kommunestyret, med Arve Belt som innvalt. Arve er ein klok og forstandig politikar, som etter mi meining har gjort ein særs god jobb for Venstre og tysnessamfunnet denne perioden.

I mi tid som ordførar var også Vigdis Frugård Tvedt innvalgt frå Venstre – også ho ein særs dyktig og engasjert politikar. Det er trist for politikken når engasjerte innbyggjarar ikkje ynskjer å bruka meir tid på politisk arbeid, men det er fullt forståeleg at ein ikkje føler det er mogeleg når ein ikkje får oppslutnad i befolkninga om å stilla liste til kommunevalet.

Venstre nasjonalt seglar ikkje akkurat i medvind for tida, men i Tysnes er det ikkje alltid partipolitikken sentralt som styrer kva partia meiner i ulike saker, og det er synd dersom utfordringar sentralt medfører at engasjerte innbyggjarar i Tysnes ikkje vil støtta opp om Venstre lokalt. Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.