OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)
OPPMODING: «Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget», skriv tidlegare Tysnes-ordførar Kjetil Hestad. (Arkivfoto)

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Publisert 18.03.2019 kl. 12.00.

Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den måten å vera med på å forma samfunnet.

Det går mykje tid med for dei som stiller seg til disposisjon for politisk arbeid, og ofte må ein forsaka tid både til familie og venner for å delta i det politiske arbeidet. Tysnesingane skal vera svært glade for at det fortsatt finst personar som ynskjer å ta del i politisk arbeid.

Venstre har i denne perioden bare hatt ein representant i kommunestyret, med Arve Belt som innvalt. Arve er ein klok og forstandig politikar, som etter mi meining har gjort ein særs god jobb for Venstre og tysnessamfunnet denne perioden.

I mi tid som ordførar var også Vigdis Frugård Tvedt innvalgt frå Venstre – også ho ein særs dyktig og engasjert politikar. Det er trist for politikken når engasjerte innbyggjarar ikkje ynskjer å bruka meir tid på politisk arbeid, men det er fullt forståeleg at ein ikkje føler det er mogeleg når ein ikkje får oppslutnad i befolkninga om å stilla liste til kommunevalet.

Venstre nasjonalt seglar ikkje akkurat i medvind for tida, men i Tysnes er det ikkje alltid partipolitikken sentralt som styrer kva partia meiner i ulike saker, og det er synd dersom utfordringar sentralt medfører at engasjerte innbyggjarar i Tysnes ikkje vil støtta opp om Venstre lokalt. Me treng politisk mangfald, og det er mitt håp at det finst personar i Tysnes som vil ta ein telefon til Arve og sei at dei vil bli med på laget.


Siste saker Gå til framsida

Sogespela står sterkt

Dei mange sogespela han skreiv, var det han fekk mest direkte respons på og mest publikum på. Johannes Heggland var oppteken av teater-mediet, og likte å vera til stades både på premierar og på vegen fram dit.