OPPTELJING: Uren Luren 4H var med då bøssene vart talde opp måndag kveld. Då vart også bamsen trekt. F.v. Camilla Matre Rosseland, Anna Haaland Haugsgjerd og Maria Andronikidu.  (Foto privat)
OPPTELJING: Uren Luren 4H var med då bøssene vart talde opp måndag kveld. Då vart også bamsen trekt. F.v. Camilla Matre Rosseland, Anna Haaland Haugsgjerd og Maria Andronikidu. (Foto privat)

189.000 til kreftaksjonen frå Tysnes

– 189.000 kroner frå Tysnes til aksjonen Krafttak mot Kreft er ein formidabel innsats. Det er eit resultat me er svært stolte av, seier to nøgde aksjonsleiarar, Rannveig Ljostveit Helland og Astrid Nygård.
Publisert 19.03.2019 kl. 13.04. Oppdatert kl. 15.09.

Aksjonen gjekk føre seg frå og med måndag 11. mars til og med søndag 17. mars. På denne veka har tysnesingar og andre gått inn 121.880 kroner berre på turar til Blåbærhaugen. Folk frå heile kommunen tok turen. Både barnehagar, skulelevar og ei rekkje bedrifter har gått. Størst oppslutnad har det likevel vore frå enkeltpersonar.


1.108 til Blåbærhaugen

Størstedelen av dei innsamla pengane på Tysnes kjem nemleg frå registrerte turar til Blåbærhaugen.

Alsaker-konsernet har støtta kvar einaste registrerte tur på toppen med hundre kroner pr tur. Det blir 110.800 i støtte berre frå Alsaker. I tillegg har SN Marine Consult støtta kvar einaste tur med ti kroner. Det blir 11.080 kroner.

På bøsser og Vipps kom det inn vel 53.000 kroner.


Lakka negler for 250

Det kom og inn pengar på ulike andre aktivitetar. Eit loddsal på ein bamse som var donert av Bok og Fritid gav åleine ei inntekt på 7.615 kroner.

Lynutlodding og sal av sveler på OnarTun på laurdag gav i overkant av 6.000 kroner. Alle premiane var sponsa – til og med eit villsauskinn vart donert frå Austevoll.

Same dagen lakka Uren Luren 4H negler og fekk inn 250 kroner.

– Mange fjonge damer forlet OnarTun på laurdag, fortel Astrid Nygård og Rannveig L. Helland.

Camilla Matre Rosseland selde bøker, og fekk inn 50 kroner.


Oppteljing

Måndag var det oppteljing etter aksjonen. Uren Luren 4H-medlemene Camilla Matre Rosseland, Maria Andronikidu og Anna Haaland Haugsgjerd var med på oppteljing. Då vart og bamsen trekt, som vart vunnen av Karin Brekke.

– Me vil takka alle som har vore med på å støtta aksjonen, både lokalt næringsliv, bøssberarar, Uren Luren 4H og ikkje minst alle som har gått, seier dei to aksjonsleiarane.LAKKA NEGLER: F.v. Camilla Matre Rosseland, Maria Andronikidu og Maria Skaaheim Lunde er klare for negler. (Foto privat)
LAKKA NEGLER: F.v. Camilla Matre Rosseland, Maria Andronikidu og Maria Skaaheim Lunde er klare for negler. (Foto privat)
SELDE LODD: Anna Haaland Haugsgjerd og Uren Luren 4H selde lodd på OnarTun laurdag. (Foto privat)
SELDE LODD: Anna Haaland Haugsgjerd og Uren Luren 4H selde lodd på OnarTun laurdag. (Foto privat)
KAKEAUKSJON: Vinnaren av kaka skulle på reis. Kreative Åshild Matre auksjonerte i staden kaka på OnarTun laurdag, og fekk inn 200 kroner til kreftaksjonen. (Foto privat)
KAKEAUKSJON: Vinnaren av kaka skulle på reis. Kreative Åshild Matre auksjonerte i staden kaka på OnarTun laurdag, og fekk inn 200 kroner til kreftaksjonen. (Foto privat)
STEIKTE SVELER: Iva Andronikidu steikte sveler på OnarTun til inntekt for kreftaksjonen. (Foto privat)
STEIKTE SVELER: Iva Andronikidu steikte sveler på OnarTun til inntekt for kreftaksjonen. (Foto privat)
FRÅ AUSTEVOLL: Ein av gevinstane på lynutloddinga var eit saueskinn av villsau frå Torhild og Tor Troland i Austevoll. (Foto privat)
FRÅ AUSTEVOLL: Ein av gevinstane på lynutloddinga var eit saueskinn av villsau frå Torhild og Tor Troland i Austevoll. (Foto privat)

Siste saker Gå til framsida