FORTELJAR: Anne Elisebeth Skogen var hyra inn som foredragshaldar, til Tysnes sogelag sitt årsmøte. (Foto: Vetle Mikkelsen)
FORTELJAR: Anne Elisebeth Skogen var hyra inn som foredragshaldar, til Tysnes sogelag sitt årsmøte. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Fortalde om den første kvinna som blei tilsett i Nordsjøen

Søndag hadde Tysnes sogelag årsmøte. Før møtet bidrog Anne Elisebeth Skogen med litt oljehistorisk påfyll.
Publisert 19.03.2019 kl. 12.28.

– Det handlar om oljehistorie, sett gjennom synsvinkelen til den første kvinna som blei tilsett i Nordsjøen, sa Anne Elisebeth Skogen til «Tysnes» før foredraget.

Skogen held til dagleg til på Sand i Rogaland, og er utdanna forteljar, i tillegg til å vera lærar i drama og teater i kulturskulen. Ho har òg eit eige forteljarfirma, som heiter Forteljarkokeriet.

– Eg har intervjua ho (den første dama i nordsjøen, journ.merk) fleire gongar, og til sist fått laga ei framsyning om ho, la Skogen til.


Jobba 30 år i Nordsjøen

Kvinna ho snakka om er sjukepleiaren Svanhild Rolfsen, som i august 1977 blei fast tilsett ved Frigg-plattforma.

– Framsyninga handlar om historia hennar. Ho jobba i Nordsjøen i 30 år, frå 1970-talet. Historia sluttar med avviklinga av Frigg-feltet, sa Skogen.

– Denne framsyninga har eg hatt både i oljesektoren, på skular og i lag og foreiningar.

– Har du nokon gong hatt den på ei oljeplattform?

– Nei, det har eg aldri, så det kan me seia er ein draum, svarte Skogen.

– Eg har ikkje vore i Nordsjøen, men det beste komplementet eg har fått, fekk eg på Bergen Maritime vidaregåande skule. Det var nokre lærarar som hadde jobba i Frigg-feltet, og eg fekk spørsmål om det var eg som var Svanhild, for dei kjende seg så godt igjen, la ho til.


Engasjert forteljar

Kort tid etter var framsyninga i gang, og Skogen måla opp eit detaljert bilete av ein augustdag i 1977.

Ho fortalde òg om sjefen som tilsette Svanhild, men som samtidig lurte på kva slags kvinne dette kunne vera, som søkte ein jobb i olja.

Med levande kroppsspråk og ei stemme som bar godt i heile rommet, fortalde ho om både sjukepleiarerfaringa til Svanhild, om busituasjonen på Frigg-feltet og om spenninga og forventningane den første dagen på jobb.

Det var dessverre alt journalisten fekk med seg, før han måtte gå.

Om resten av framsyninga var like god og levande som starten, fekk nok sogelagsmedlemmene ei flott oppleving.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.