NYTT NAMN: Politidirektøren i Oslo meiner at Kvam lensmannsdistrikt er det rette for Tysnes.
NYTT NAMN: Politidirektøren i Oslo meiner at Kvam lensmannsdistrikt er det rette for Tysnes.

Nytt namn kan verta Kvam lensmannsdistrikt

Politidirektøren i Oslo har vedteke namneendring til Kvam lensmannsdistrikt. Det vil ordføraren klaga på.
Publisert 21.03.2019 kl. 11.00.

Politidirektør Håkon Skulstad har vedteke å endra namn på ei rekkje lensmannsdistrikt på Vestlandet. Det går fram av eit brev frå Politidirektoratet i Oslo til Vest politidistrikt, med kopi til dei kommunane som namneendringa gjeld.


Godtek ikkje vedtaket

Ordførar Kåre Martin Kleppe godtek ikkje den nye namneendringa til politidirektøren. No vil han klaga på vedtaket, og det vil han gjera i lag med dei tre andre kommunane. Kleppe har teke initiativ til ein felles klage frå kommunane Kvam, Samnanger, Fusa og Tysnes, saman med politiet si tenesteeining i desse fire kommunane.

– Namnet bør vera Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt, føreslår Kleppe i eit utkast til ein felles klage frå dei fire kommunane og politiet si tenesteeining i desse kommunane.


Argumenta frå Oslo

Ifølgje Politidirektøren skal Kvam lensmannskontor vera administrasjonsstad for det nye Kvam lensmannsdistrikt. Tenestestadar skal vera Kvam lensmannskontor, Fusa lensmannskontor og Tysnes lensmannskontor.

– Lensmanndistriktet vil ivareta polisiære gjeremål for områda Holmefjord, Eikelandsosen, Strandvik, Nordtveitgrend og Yddal i nye Bjørnefjorden kommune, og Kvam, Samnanger og Tysnes kommunar, og sivilrettslege gjeremål for Kvam, Samnanger og Tysnes kommunar, heiter det i brevet.


Frå 2020

Ifølgje politidirektøren skal dei nye namneendringane setjast i verk frå 2020. Kommunane kan klaga på vedtaket. Klagefristen er sett til 4. mai 2019.

– Klagen skal vera skriftleg og grunngjeven, og skal oppgje kva for endringar kommunen ynskjer, eller om kommunane ynskjer avgjerda heilt eller delvis oppheva, heiter det i brevet.

I klageutkastet påpeikar Kåre Martin Kleppe at tenesteeininga omfattar offentlege forvaltningsområde som i dag ikkje inngår som ein naturleg region, med delar av Bjørnefjorden, Hardanger og Sunnhordland.

– Det vil aldri bli naturleg at denne tenesteeininga skal ha namnet Kvam lensmannsdistrikt, slår han fast.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.