ERFARING: Olaf Olsvik har jobba innan rusbehandling i mange år.
ERFARING: Olaf Olsvik har jobba innan rusbehandling i mange år.

Håper på rask avgjerd om stor nyetablering

Sist torsdag orienterte Mestringshusene formannskapet. Snart skal det bestemmast om dei etablerer seg i Tysnes.
Publisert 21.03.2019 kl. 06.00.

– Eg har jobba med behandling sidan 2005. Eg er tidlegare rusavhengig, og blei rusfri i 2002, innleia Olaf Olsvik til formannskapet sist torsdag.

Saman med Mestringshusene-investor Olaf Valeur, hadde han tatt turen til Tysnes, for å orientera lokalpolitikarane meir i detalj om kva verksemda driv med.

Olsvik la vekt på at tidlegare erfaringar med rus er viktig for å kunna forstå og gi god behandling til pasientane.

– Dei fleste tilsette hos oss har eigenerfaring med rus, og dei som ikkje har det, oppfører seg som om dei har det, sa han.– Me trur mykje på eigenerfaring. Mange som kjem i behandling hos oss har autoritetsskrekk, og ser på sjukepleiarar og andre som autoritetspersonar, la han til.

Om Mestringshusene vel å etablera seg på Tysnes, er det snakk om mellom 33 og 35 stillingar; blant anna sjukepleiararar, psykologar, rusterapeutar og kjøkkenarbeidarar.


Langtidsbehandling

Behandlingstida til pasientar ved Mestringshusene er minimum 12 veker.

– Men det er nesten ingen som er der berre 12 veker. Me er ein langtidsbehandlingsinstitusjon, fortalde Olsvik.

Han la til at dei som blir over seks månadar på klinikken, er dei som klarer seg best i etterkant.

– Mange kjem inn med gjeld og familieproblem og liknande. Me jobbar med familiane, og ein til fire medlemmer av familien til pasienten blir invitert til institusjonen, og er i terapi ei veke.

– Me veit at rusavhengigheit er ein familiesjukdom. Familiane er som regel dei som ikkje får hjelp, meinte Olsvik.

I tillegg jobbar Mestringshusene for at liva til pasientane skal vera nokolunde føreseielege etter behandlinga.

– Alle som kjem inn med kriminell historie og bøter, skal gjera opp desse medan dei er på institusjonen. Eg er mykje rundt i rettsvesenet og sørgjer for at pasientane får sona på klinikken, sa Olsvik.

– Me ordnar òg opp i økonomien, slik at dei veit kva dei skal leva av og kor mykje dei har å rutta med. Det skal ikkje vera nødvendig å gå på NAV dagen etter dei blir utskrivne frå klinikken.


Faste rutinar

– Alle pasientane blir vekt klokka sju. Åtte er det frukost og halv ti begynner gruppeterapien. Det er gruppeterapi som er behandlingsforma vår, sa Olsvik.

Terapien varer ifølge Olsvik frå halv ti til halv fire, avbroten av lunsj og pausar.

Deretter blir pasientane køyrde til møte i NA (Anonyme narkomane) eller AA (Anonyme Alkoholikere).

– Rusavhengige er avhengige av ettervern. Eg har vore rusfri i 17 år, og går framleis til slike møter, sa Olsvik.

Mestringshusene sin behandlingsmodell er basert på tolvstegsprogrammet, som internasjonalt kan skilta med at 42 prosent av pasientane blir rusfrie.


Må sjå bra ut

For at den gamle sjukeheimen i Uggdal skal vera brukande, må den først pussast opp.

– Me vil verkeleg ta imot den rusavhengige. Det skal vera like flott som på andre institusjonar, sa Olsvik.

– Derfor er me avhengige av oppussing av sjukeheimen, for å få vekk institusjonspreget, la han til.

Det er rekna med at Mestringshusene vil ha bruk for 30 pasientrom, i tillegg til rom til dei tilsette, som vil bu der på turnus.

– Storleiken skal vera på plass, og så må me få det til å sjå bra ut òg, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).


Pluss og minus

– De har no sett litt på Tysnes og korleis det lar seg gjera. Kva er det største minuset me må tenka på? spurde Arne Leite (Sp).

– Det største minuset er den festivalen de har her. Då er det mykje folk og sannsynlegvis meir rusmiddel enn de nokosinne ville trudd de skulle ha her, svarte Olsvik, og trekte samtidig fram avstanden til bymiljøet som positivt for Tysnes.

Magnar Solheim (Frp) lurte på om institusjonen har på plass bindande avtalar for midlar og finansiering.

– Me er under fritt behandlingsval for rus. Det er snakk om at ordninga skal vekk, og derfor er me opptatte av å dokumentera resultata våre, sa Olsvik.

Institusjonen følgjer pasientane sine i fem år etter behandling, for å kunna slå i bordet med utfyllande statistikk, over kor mange som blir rusfrie av behandlinga.

Han la til at Mestringshusene driv med takstar som ligg på rundt halvparten av det ein driv med i det offentlege, og dermed er billigare i drift.


Kommunen er interessert

– Eg synest dette verkar som eit gjennomgripande system som ivaretar heile biletet med å vera rusavhengig. Dette synest eg verkar utruleg spennande. Med dette konseptet vil de kunna tiltrekkja dykk arbeidskraft, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Ordførar Kleppe la vekt på at kommunen er interessert, og ser prosjektet som spennande. Han stilte òg spørsmål til korleis institusjonen påverkar nærmiljøet.

– Det skjer aldri noko som helst. De er jo vande med festival, og det er reine Irak-krigen i forhold, svarte Olsvik.

– Eg håper de har eit inntrykk av at kommunen har lyst til å ha dykk her. Det hadde vore utruleg kjekt å få dette til, sa ordføraren.

Etter at Olsvik hadde orientert formannskapet, fekk «Tysnes» spurt han om når endeleg avgjerd om lokalisering blir tatt.

– Me håper på ei avgjerd innan tre til seks veker, svarte han.


HÅPER PÅ AVTALE: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) la vekt på at kommunen er veldig interessert i å få Mestringshusene hit.
HÅPER PÅ AVTALE: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) la vekt på at kommunen er veldig interessert i å få Mestringshusene hit.
SER HEILE MENNESKET: Anne Merete Fjeldstad (Ap) meinte behandlingsforma til Mestringshusene verka god og heilskapleg.
SER HEILE MENNESKET: Anne Merete Fjeldstad (Ap) meinte behandlingsforma til Mestringshusene verka god og heilskapleg.
BLEI ORIENTERT: Formannskapet følgde interessert med, då Olaf Olsvik fortalde om Mestringshusene.
BLEI ORIENTERT: Formannskapet følgde interessert med, då Olaf Olsvik fortalde om Mestringshusene.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.