KLART FOR BYGGING: Hordaland fylkeskommune har innvilga tilskot til nye parkeringsplassar i Våge. Trond Helland i Fonna AS fortel at gravinga no vil gå i gang mellom Tiko og Tysnesfestbygget. (Illustrasjon: Grung)
KLART FOR BYGGING: Hordaland fylkeskommune har innvilga tilskot til nye parkeringsplassar i Våge. Trond Helland i Fonna AS fortel at gravinga no vil gå i gang mellom Tiko og Tysnesfestbygget. (Illustrasjon: Grung)

Får tilskot til parkeringsplassar i Våge

– Parkeringsplassane skal vera klare til Tysnesfest, seier utbyggjar Trond Helland.
Publisert 22.03.2019 kl. 14.51.

I november søkte Fonna AS om tilskot frå kommunen til bygging av nye parkeringsplassar i Våge. Formannskapet handsama søknaden, og valde å senda den vidare til Hordaland fylkeskommune.

Denne veka har det kome svar frå fylket, og dei gjev eit tilskot på 495.000 kroner til prosjektet. Det er den same summen som det vart søkt om.

– Me er veldig glad for å ha fått dei midlane me søkte om, seier Trond Helland, som er dagleg leiar i Fonna AS.

Han fortel at med midlane på plass, er alt klart for byggestart.

– Gravemaskina er klar, og me set i gang med graving på måndag. Etter planen skal parkeringsplassane stå ferdige til Tysnesfest, seier Helland vidare.

Også ordførar Kåre Martin Kleppe er godt nøgd med å få innvilga tilskot frå fylket.

– Det er veldig positivt. Dette har vore eit godt samarbeid mellom private utbyggjarar, kommunen og fylket, seier ordføraren.

Det er fylket og utbyggjarane som står for finansieringa, medan kommunen mellom anna kjem til å syta for drift og vedlikehald, samt naudsynt skilting av parkeringsplassane.

Det er planlagt mellom 25 og 30 nye parkeringsplassar i området mellom Tiko og det gamle bankbygget, som i dag er kontorlokale for mellom anna Tysnesfest.

LES OGSÅ: I februar var det synfaring i området


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.