Ny vegstenging til Myrdal

Publisert 22.03.2019 kl. 14.09. Oppdatert kl. 14.11.

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.

Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».

Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.