SAMARBEID: Verkstadleiar Torstein Lydersen (t.v.), Vegard Aslaksen, dagleg leiar ved Tysnes Industri og lærling Tommy Gundersen.
SAMARBEID: Verkstadleiar Torstein Lydersen (t.v.), Vegard Aslaksen, dagleg leiar ved Tysnes Industri og lærling Tommy Gundersen.

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.
Publisert 22.03.2019 kl. 17.00.

– Det er fantastisk! Endeleg får eg begynna på skikkeleg i arbeidslivet, seier Tommy.

Ved Advantec på Stord er det feiring med kake og talar. Tommy Gundersen frå Våge sit med marsipankake føre seg, klar til å ta seg eit velfortent stykke. Dei andre rundt bordet er mellom andre sjefane hans i Advantec, NAV-leiaren på Tysnes, Kristine Trane, og dagleg leiar i Tysnes Industri AS, Vegard Aslaksen. Tommy har endeleg fått seg lærlingeplass, fleire år etter at han avslutta vidaregåande og var kvalifisert til å bli lærling. Det meinte Vegard Aslaksen var vel verd å feira.

– Me i Tysnes Industri AS jobba lenge med å prøva å finna ein arbeidsplass der Tommy først kunne få seg praksisplass. Han har jo valt seg automasjon som studieretning, og det var viktig å finna ei verksemd der det var bruk for han. Og her ved Advantec har de hatt ei svært positiv haldning til å inkludera han frå første stund. Det skal de vera stolte av, sa Vegard Aslaksen, og gav dei Advantectilsette eit diplom som prov på at verksemda er ei inkluderande verksemd som tek samfunnsansvar.

• Les også: Industrien i Sunnhordland treng kreative ungdommar


Tysnes Industri AS

– Etter vidaregåande fekk eg ikkje lærlingeplass. Det var nedgangstid i den delen av næringslivet der dei treng automasjonselektrikarar. Eg vart gåande fire år utan fast jobb, men hadde nokon småjobbar. Det var ganske demotiverande. Eg tok kontakt med NAV og lærte meg å laga CV og skriva søknader. Eg søkte lærlingeplass landet rundt, mellom anna heilt nord i Bodø, men fekk aldri napp. Så fekk eg vera ved Tysnes Industri AS, og det viser seg jo i dag at det er sterkt medverkande til at me i dag kan eta kake, smiler Tommy.

Ved Tysnes Industri AS var han med i arbeidsførebuande tiltak, AFT. Der kartlegg dei arbeidsevne, gjev karriererettleiing og sikrar god arbeidstrening. Tommy fekk prøva seg både på treavdelinga, vaskeriet og jobba med nettavisa, tysnesingen.no. I samarbeid med NAV på Tysnes og Advantec på Stord fekk 24-åringen praksisplass ved verksemda på Stord, ei verksemd som produserer utstyr til olje- og gassindustrien verda over.

– Det viste seg raskt her hos oss at Tommy er ein gut med tak i. Det er det ikkje tvil om, skryter verkstadleiar Torstein Lydersen, medan Tommy og dei andre forsyner seg med kake.

– Han var først på lageret og viste stor lærevilje og innsats, og me tok han inn i verkstaden, der det er stort produksjonspress, legg verkstadleiaren til.

– Ja, han var med meg på lageret til det viste seg at det verkeleg var tak i han, og då tok dei han frå meg. Slik er det alltid, seier Kjetil Storetvedt til latter frå både Tommy og dei andre.


Samarbeid gjev suksess

Det er no om lag 30 prosent av dei som søkjer lærlingeplass som ikkje får bli lærling. Då Tommy var ferdig med vidaregåande, var det endå vanskelegare. NAV-leiar Kristine Trane lovprisar samarbeidet mellom Tysnes Industri AS og verksemda på Stord.

– Det er svært viktig at de her ved Advantec tok så godt mot Tommy då han var her i praksis, og at de no har gjeve han lærlingeplass. Det viser seg at når ein ungdom kjem ut i ei verksemd, kviknar dei gjerne til og får vist kva dei verkeleg duger til. Det er svært viktig at verksemdene opnar opp slik, seier Kristine Trane.

Vegard Aslaksen seier dei må tenkja utover Tysnes når det gjeld å hjelpa unge med å finna arbeid.

– Me søkjer samarbeid med verksemder på Tysnes, men heile Sunnhordland er aktuelt. Når det gjeld Tommy, så prøvde me både oppdrettsselskap og elektroverksemder utan å få napp før Advantec tok imot med opne armar.


Ljos framtid

Sigmund Hovland, også han tysnesing, er sals- og marknadssjef ved Advantec på Eldøyane, nær Kværnerverftet. Han seier det er store sjansar for at Tommy og dei andre opp mot ti lærlingane ved verksemda får fast jobb.

– Me annonserer no etter fleire arbeidarar, og me har fleire kontraktar som inneber at det blir godt med arbeid framover. Det blir ikkje slutt på olje- og gassproduksjon på lenge enno. Mellom anna skal me straks i gang med å produsera utstyr til ei utbygging på havbotnen i India, seier Sigmund Hovland, og den ferske lærlingen, Tommy, smiler og nyt kaka.

– Du Tommy har vist at du er ein mann med gode kvalitetar, og at du er verd å satsa på. Eg spår deg ei lys framtid, sa Vegard Aslaksen, som heile tida har hatt tru på Tommy.

– Du er fagleg dyktig og ein likandes kar, la verkstadleiar Torstein Lydersen til.

Tommy, som no har kjøpt seg bil og bur i Kårevik, nær arbeidsplassen, ser ut til å tola skrytet godt, men tek ikkje heilt av.

– Eg berre gler meg til å arbeida, eg!


FEIRING: Lærling Tommy får spretta kaka.
FEIRING: Lærling Tommy får spretta kaka.
GLAD LÆRLING: Tommy stortrivst som automasjons- læring ved Advantec.
GLAD LÆRLING: Tommy stortrivst som automasjons- læring ved Advantec.
MINNE: Tommy Gundersen fekk spesialbrodert handkle av Vegard Aslaksen, dagleg leiar ved Tysnes Industri.
MINNE: Tommy Gundersen fekk spesialbrodert handkle av Vegard Aslaksen, dagleg leiar ved Tysnes Industri.

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.