NY SKULESTRUKTUR: I 2005 mista Onarheim skule 7. trinnet, men politikarane ynskjer no å få det tilbake. (Privat foto)
NY SKULESTRUKTUR: I 2005 mista Onarheim skule 7. trinnet, men politikarane ynskjer no å få det tilbake. (Privat foto)

Vil ha 7. trinnet tilbake på Onarheim skule

Tenesteutvalet er positive til å få tilbake 7. trinnet på Onarheim, men vil ikkje høyra innspel om mogleg omlegging til 1–4-skule.
Publisert 22.03.2019 kl. 12.00.

I 2005 vedtok kommunestyret å samla alle sjuandeklassetrinna i kommunen på Tysnes skule. Sidan den gong har Onarheim skule vore for 1. til 6. trinn. I budsjettforhandlingane før jul vart det påpeikt at dette var i strid med læringsmåla i kunnskapsløftet, og lag og foreiningar på Onarheim hadde ytra ynske om å endra strukturen.

Sist veke handsama tenesteutvalet saka, og sende den ut på høyring. Politikarane ynskjer dermed å gå tilbake til ein skule for 1. til 7. trinn.


1. til 4. trinn?

Sjølv om politikarane er samde om at dei vil få tilbake 7. klassen på Onarheim, vart ikkje saka utan debatt i tenesteutvalet. I innstillinga frå rådmannen vert det bede om høyringsinnspel både knytt opp mot mogleg omlegging til 1–7-skule, samt 1–4-skule.

– Me kjenner oss ikkje heilt igjen i innstillinga i forhold til bestillinga me hadde. Bestillinga var berre at me ville ha 7. klasse tilbake. 1–4-skule vert ein større diskusjon. Det fekk plutseleg ei vending som me ikkje såg for oss, spelte Else Marit Særsten (Ap) inn.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var til stades på møtet, og kommenterte innspelet.

– I dag er det ein skule frå 1. til 6. trinn, og me følte kanskje at når me fyrst skulle fastslå strukturen på nytt, var det riktig å forholda seg til ei høyring der begge dei ulike variantane er lagt fram.


Nytt framlegg

Særsten var ikkje overbevist, og fremja eit nytt framlegg til vedtak, nemleg å fjerna punktet i vedtaket der det vert bede om innspel til mogleg 1–4-skule på Onarheim.

Det vart også påpeikt frå både ordføraren og skulesjef Aud Kaldefoss at å berre ha 1. til 4. trinn på skulen ikkje er særleg realistisk.

– Eg tenkjer at å berre ha 1. til 4. trinn gjer at skulen vert skrekkeleg liten, og fører til få elevar og eit veldig lite miljø, kommenterte Kaldefoss.

Høyringsinstansar i saka vert foreldrearbeidsutval og samarbeidsutval ved Onarheim skule og Onarheim barnehage.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...