TIL DEPARTEMENTET: Samferdsledepartementet skal avgjera om E-39-brua over Nuen kjem ved Hodnanes-Jektevik eller ved midtre kryssing ved Neshamn.
TIL DEPARTEMENTET: Samferdsledepartementet skal avgjera om E-39-brua over Nuen kjem ved Hodnanes-Jektevik eller ved midtre kryssing ved Neshamn.

Kryssing av Langenuen til endeleg avgjerd i departementet

Samferdsledepartementet skal ta endeleg avgjerd om midtre eller sørleg kryssing av Nuen. Vegvesenet har i dag, måndag, sendt begge alternativa vidare til departementet.
Publisert 25.03.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.58.

– Kryssinga av Langenuen mellom Stord og Tysnes har vore mykje diskutert. Både det midtre og det sørlege alternativet har sine støttespelarar. Vegvesenet sender over begge alternativa, B og F, til Samferdsledepartementet, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Sjølv om vegvesenset oversender begge alternativa, kjem dei likevel med tilråding om det midtre alternativet. Dei grunngjev det med at brua vert knytt til den delen av vegnettet på Stord som har den høgaste standarden, og at den vil tola trafikken i nokre år før det vert nødvendig med utvidingar.

Vegvesenet tek i denne omgang heller ikkje stilling til bruløysinga over Bjørnafjorden, om det skal vera sideforankra eller endeforankra flytebru mellom Reksteren og Os. Dette vil bli vurdert i ein eigen reguleringsplan.

– Når E39-prosjektet mellom Stord og Os vert realisert, vil det endra samferdsla i denne delen av landet for alltid, poengterer vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldinga.


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...