TIL DEPARTEMENTET: Samferdsledepartementet skal avgjera om E-39-brua over Nuen kjem ved Hodnanes-Jektevik eller ved midtre kryssing ved Neshamn.
TIL DEPARTEMENTET: Samferdsledepartementet skal avgjera om E-39-brua over Nuen kjem ved Hodnanes-Jektevik eller ved midtre kryssing ved Neshamn.

Kryssing av Langenuen til endeleg avgjerd i departementet

Samferdsledepartementet skal ta endeleg avgjerd om midtre eller sørleg kryssing av Nuen. Vegvesenet har i dag, måndag, sendt begge alternativa vidare til departementet.
Publisert 25.03.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.58.

– Kryssinga av Langenuen mellom Stord og Tysnes har vore mykje diskutert. Både det midtre og det sørlege alternativet har sine støttespelarar. Vegvesenet sender over begge alternativa, B og F, til Samferdsledepartementet, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Sjølv om vegvesenset oversender begge alternativa, kjem dei likevel med tilråding om det midtre alternativet. Dei grunngjev det med at brua vert knytt til den delen av vegnettet på Stord som har den høgaste standarden, og at den vil tola trafikken i nokre år før det vert nødvendig med utvidingar.

Vegvesenet tek i denne omgang heller ikkje stilling til bruløysinga over Bjørnafjorden, om det skal vera sideforankra eller endeforankra flytebru mellom Reksteren og Os. Dette vil bli vurdert i ein eigen reguleringsplan.

– Når E39-prosjektet mellom Stord og Os vert realisert, vil det endra samferdsla i denne delen av landet for alltid, poengterer vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldinga.


Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...