DÅRLEG FORSLAG: Kvam lensmannsdistrikt er eit fint namn for Kvam. Men ikkje for Tysnes.
DÅRLEG FORSLAG: Kvam lensmannsdistrikt er eit fint namn for Kvam. Men ikkje for Tysnes.

Leiar: «Endeleg» skal Tysnes til Hardanger

Publisert 25.03.2019 kl. 06.00.

Det siste nye namneforslaget frå byråkratane i Oslo overgår det meste. Frå 2020 skal Tysnes tilhøyra Kvam lensmannsdistrikt. Forstå det den som vil.

Frå gamalt av var Tysnes sentralt plassert i Sunnhordland. Går ein mange tiår tilbake, til tidleg på 1900-talet, var Tysnes til og med ein folkerik kommune i Sunnhordland. Sentralisering og mangel på arbeidsplassar førte til nedgang i folketalet på 50- og 60-talet. Dei siste tiåra har trenden heldigvis snudd. No er det optimisme og pågangsmot som pregar utviklinga i Tysnes. Tysnes er ein god plass å bu. Men framleis ligg me i Sunnhordland.

Hadde det gått an å ta øya på slep, er det sikkert mange som ville hatt oss i dag, med dei gode buvilkåra me har. Kor bra det er på Tysnes, får me tydelege signal på når det er sommar. Då strøymer folk til kommunen vår i hopetal.

Men sjølv om øya ligg på solid grunn, mellom Bergen og Haugesund, som Nordens Mallorca som gamle Haugesunds Dagblad skreiv i si tid, så har me faktisk opp gjennom åra også tilhøyrt andre område enn Sunnhordland. I enkelte offentlege koalisjonar har me vore ein del av Bergen. Då vegvesenet skulle omorganisera etaten for ein del år sidan, blei Tysnes flytta frå Stord til regionkontoret på Voss. I dag høyrer me også inn under Statens vegvesen sitt kontor i Odda. I grunnen var det enklare og kortare før for Tysnes sin del då vegkontoret hadde hovudkontor i Bergen med lokalkontor på Stord.

Det er berre nokre få år sidan Tysnes kommune sa nei til å gå inn i den nye Bjørnefjorden kommune, der me var sterkt ynskt av både Os og Fusa. I si tid, før ivrige sentraliseringsforkjemparar tok overhand, var Tysnes eit eige lensmannsdistrikt; så vart me til Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Den namneendringa som politidirektøren i Oslo no vil påleggja Tysnes, seier me klart nei til. Å tilhøyra Kvam er eit bomskot langt utanfor blinken. Heldigvis går ordføraren i front for å slå ned på dette meiningslause vedtaket.

Det me no ser gjev vatn på mølla til dei som har kjempa ein hard kamp mot den nye politireforma, med fare for ytterlegare sentralisering.

Kvam lensmannsdistrikt er eit fint namn for Kvam. Men ikkje for Tysnes.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.