FRUSTRASJON: Misnøya var stor med Skyss sitt framlegg til nye ferjeruter då formannskapet hadde ekstramøte om saka torsdag ettermiddag. F.v. Magnar Solheim, Arne Leite, Kristin Gjerstad Kleppe, ordførar Kåre Martin Kleppe, Magne Skartveit, Anne M. Fjeldstad og Asbjørn Myklestad.
FRUSTRASJON: Misnøya var stor med Skyss sitt framlegg til nye ferjeruter då formannskapet hadde ekstramøte om saka torsdag ettermiddag. F.v. Magnar Solheim, Arne Leite, Kristin Gjerstad Kleppe, ordførar Kåre Martin Kleppe, Magne Skartveit, Anne M. Fjeldstad og Asbjørn Myklestad.

Frustrerte lokalpolitikarar manar til ferjeopprør

Frustasjon. Misnøye. Uakseptabelt. Bekymring. Trenering. Arroganse. Baklengs inn i framtida. Misnøya hagla mot Skyss då formannskapet i Tysnes hadde ekstramøte torsdag ettermiddag om framlegget til nye ferjeruter frå 2020.
Publisert 29.03.2019 kl. 18.12.

Politikarane i formannskapet var nesten uvanleg samstemte på ekstramøtet som ordførar Kåre Martin Kleppe (H) hadde kalla inn til på kort varsel torsdag ettermiddag: Framlegget frå Skyss på nye ferjeruter frå 2020 er heilt uaktuelt å godta. Men entusiasmen er på topp for å kjempa vidare. No manar dei til kamp.


Kritiske til manglande oppfølging

Kritikken mot Skyss gjekk ikkje berre på manglande vilje til å setja opp tilfredsstillande ferjeruter til og frå Tysnes. Mykje av kritikken gjekk og på manglande oppfølging frå Skyss si side på tidlegare lovnader.

– Spørsmål som me tok opp for to år sidan hadde dei til møtet måndag endå ikkje sjekka ut med Fjord1. Det er ein utruleg dårleg jobb som er gjort, sa ein frustert ordførar då han innleiingsvis i møtet orienterte om saka og om møtet med Skyss måndag.

Anne Merete Fjeldstad (Ap) heldt fram i same lei:

– Dette opplevest heilt urettferdig. Me har lyst å vera miljøvenlege, men me opplever at me ikkje blir tekne med i dialog på ein seriøs måte. Livskvaliteten vår vil bli redusert. Dette blir før og etter. Eg føler me stangar hovudet mot veggen.

Arne Leite (Sp) viste også til spørsmål som vart tekne opp med Skyss for eit par år sidan:

– Eg opplever dette som bevisst trenering frå Skyss si side. Dei tør ikkje sjå oss i augene. Me var tidleg ute, og stilte spørsmål og var løysingsorienterte. Kor langt kan ferja gå utan lading? Er det høve til å lada med diesel av og til? Ja, me var konstruktive. Men me har ikkje fått svar på spørsmåla, dei tar seg ikkje ein gong bryet frå oktober og fram til no å svara oss. Og no kjem dei med reduksjon i opningstida i ferjesambanda så seint. Det er ikkje greitt. Dette kan me ikkje akseptera.


– Var lova ryddig prosess

Rådmann Steinar Dalland var også tydeleg frustrert.

– Me var lova ein ryddig prosess. Dei hadde god tid på seg, og så kjem dei 14 dagar før påske og presenterer eit framlegg som dette. Då forstår dei ikkje korleis ein byggjer eit lokalsamfunn. Det virkar som dei ikkje har fatta konsekvensane av eit slikt forslag som dei har lagt fram. Samfunnet vårt er avhengige av både innpendling og utpendling. Me skapar ikkje optimisme i lokalsamfunnet med å kutta i ferjetilboda på denne måten, poengterte rådmannen.

Varaordførar Kristin Gjerstad Kleppe (Sp) oppmoda om at representantane om å ta saka opp med sine respektive fylkestings- og stortingsrepresentantar. Det same poengterte både ordførar og Anne M. Fjeldstad.

– Eg har allereie informert fylkesordføraren, kommenterte Fjeldstad.

Både ordførar, Arne Leite, Anne M. Fjeldstad og Asbjørn Myklestad (Ap) var opptekne av å få både fjernsyn og større aviser på banen.

– Eg håpar det stiller mange på folkemøtet og fortel om kva konsekvensar framlegget vil få for pendlarar og enkeltmenneske, oppmoda ordføraren.


KAMPVILJE: Politikarane er klare for å kjempa for betre ferjeruter. No vil dei ta saka opp med både fylkespolitikarar og stortingsrepresentantar i sine respektive parti. Fjernsyn og større aviser vil dei også invitera til Tysnes. F.v. Arne Leite, Kristin G. Kleppe og ordførar Kåre Martin Kleppe.
KAMPVILJE: Politikarane er klare for å kjempa for betre ferjeruter. No vil dei ta saka opp med både fylkespolitikarar og stortingsrepresentantar i sine respektive parti. Fjernsyn og større aviser vil dei også invitera til Tysnes. F.v. Arne Leite, Kristin G. Kleppe og ordførar Kåre Martin Kleppe.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...