FØRSTEKANDIDAT: Magne Skartveit har lang erfaring i lokalpolitikken. (Arkivfoto)
FØRSTEKANDIDAT: Magne Skartveit har lang erfaring i lokalpolitikken. (Arkivfoto)

Magne Skartveit toppar KrF-lista

Torsdag blei vallista til Tysnes KrF vedteken.
Publisert 29.03.2019 kl. 14.35.

– Eg ser det som viktig at KrF framleis er representert. Det er vel ikkje hemmeleg at det ikkje var så mange som stod i kø for å ta toppen på lista, seier Magne Skartveit (71).

Torsdag kveld blei han vald som førstekandidat for Tysnes KrF. Med seg har han fire menn og fire kvinner. Skartveit og andrekandidat Åse Enes er dei einaste på lista som er kumulerte.

– Me hadde håpt på yngre krefter. Eg fyller 72 før året er omme. Samtidig er det greitt at dei eldre er representerte i kommunestyret, seier Skartveit.


Har markert seg

– Kva er viktige saker for KrF i valkampen?

– Det er jo dette med at det skal vera eit trygt og godt oppvekstmiljø, med omsorg både for unge og eldre. I Tysnes er òg næringsutvikling og kommunikasjonar viktig, seier KrF-aren.

Han legg til at det er mange likskapar mellom dei ulike partia på Tysnes, men at det er nokre område der KrF har markert:

– Det var nyleg oppe at me vil redusera opningstidene på skjenkestadene, som eit rusførebyggande tiltak. Me har òg gått inn for ein desentralisert skulestruktur, der me i grove trekk held på den me har no, seier Skartveit.


Utfordrande

Leiar i Tysnes KrF, Lorentz Lunde, har følgjande å seia om arbeidet med lista:

– Det er ikkje noko å legga skjul på, at partiet vårt har hatt ein krevjande periode sentralt. Det påverkar oss litt lokalt òg. Me måtte gå nokre rundar for å få lista i hamn.

Han meiner likevel at lokallaget har fått stabla på beina ei god liste:

– Det er god spreiing, både når det kjem til geografi, alder og kultur. Det er nokre gamle og nokre nye kandidatar, seier Lunde.


Slik er lista:

1. MAGNE SKARTVEIT

2. ÅSE ENES

3. Øyvind Skartveit

4. Elin Meland

5. Haben Gebrebrhan Gebrekristos

6. Leif Arne Kaldefoss

7. Eli Enes

8. Harald Heie


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...