VÅGE-HALHJEM: I 2018 var det færre personbileiningar om bord på «Selbjørnsfjord» samanlikna med året før. (Arkivfoto)
VÅGE-HALHJEM: I 2018 var det færre personbileiningar om bord på «Selbjørnsfjord» samanlikna med året før. (Arkivfoto)

Små endringar i reisestatistikken

Samla sett hadde Hordaland ein trafikkvekst på to prosent frå 2017 til 2018. For reiser til og frå Tysnes er tala noko lågare.
Publisert 31.03.2019 kl. 14.00.

På ferjesambandet Våge–Halhjem var det ein liten nedgang, og ein gjekk frå 227.229 personbileiningar i 2017, til 218.055 personbileiningar i 2018.

På Hodnanes–Jektavik opplevde ein eit lite oppsving, og ein gjekk frå 256.722 personbileiningar i 2017, til 262.551 personbileiningar i 2018.

Snøggbåten mellom Reksteren, Våge og Os hadde ein nedgang på 25 prosent i perioden. Talet på reisande i 2018 enda på 12.000.

– På dette sambandet ser me at ganske små endringar, som til dømes talet på faste skulereisande, kan gi store prosentvise utslag, skriv pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss.

Båten som går mellom Rosendal og Bergen, og som stoppar på Malkenes kai, hadde ein auke på sju prosent. Der var det 45.000 reisande i 2018.

Pressekontakt Dreyer gjer òg merksam på at det er noko usikkerheit knytt til reisestatistikken. Operatøren som er ansvarleg for datafangst bytte nemleg system i perioden.


Siste saker Gå til framsida