I GANG: Måndag byrja gravearbeidet utanfor festivalkontoret i Våge.             (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
I GANG: Måndag byrja gravearbeidet utanfor festivalkontoret i Våge. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Offentlege parkeringsplassar har lenge vore eit sakn

Publisert 31.03.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.04.

Det var ei gledeleg melding som tikka inn til Tysnes kommune sist veke.

Hordaland fylkeskommune melde at dei ville støtta prosjektet «Nye parkeringsplassar på kaien i Våge» med 495.000 kroner.

Det var ei fin gåve til tysnessamfunnet frå fylkeskommunen.

Minst like stor grunn til å vera nøgd har utbyggjarselskapet Fonna AS med dagleg leiar Trond Helland i spissen. Med det offentlege tilskotet frå fylkeskommunen, kan Fonna AS setja i gang med det nye parkeringsanlegget mellom kraftlagsbygget og ferjekaien i Våge nett slik dei har planlagt.

Tilsagnet frå fylkeskommunen kjem tidsnok til at heile det nye parkeringsprosjektet kan gjennomførast parallelt med arbeidet som BKK skal gjera med straumframføring til den nye ladestasjonen på kaien. BKK må uansett grava opp delar av kaiområdet for å leggja ned nye, kraftige straumkablar.

• Les også: Straum til batteriferja kostar fire-fem millionar

På denne måten får ein gjort fleire samfunnsnyttige oppgåver samstundes, og ein får meir att for dei investerte pengane.

Ekstra gledeleg er det at folk som skal reisa med ferja eller med snøggbåten kan finna ein ledig parkeringsplass i gåavstand til ferja eller snøggbåten.

Offentlege parkeringsplassar i Våge, og spesielt i gåavstand til ferja, har nærast i alle år vore eit stort sakn. Difor skal fylkeskommunen ha ros for at dei støttar opp om dette prosjektet.

Opphaveleg søkte Fonna AS om kommunalt tilskot til prosjektet, men formannskapet i Tysnes valde på tampen av fjoråret å senda søknaden vidare til fylkeskommunen. Me forstår godt at ordføraren også er godt nøgd med utfallet av saka. Til avisa seier han at dette har vore eit godt samarbeid mellom private utbyggjarar, kommunen og fylket.

Totalt er det planlagt 25 nye parkeringsplassar i området mellom Tiko og Tysnesfestkontoret. Ti av desse plassane skal vera offentlege, til pendlarar eller folk som skal på reis med ferja eller snøggbåten. Resten av plassane skal vera til lokale verksemder som kjøper seg inn i prosjektet.

Ifølgje initiativtakar Fonna AS skal parkeringsanlegget vera klart til sommaren, før Tysnesfest. Det er positivt. Offentlege parkeringsplassar i Våge trengst heile året, men trongen er nok ekstra stor når det er sommar og ferietid.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.