24. PLASS: Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe er blant Høgre sine kandidatar til fylkesvalet i nye Vestland fylke. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
24. PLASS: Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe er blant Høgre sine kandidatar til fylkesvalet i nye Vestland fylke. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Nummer 24 på Vestland-lista

Fleire tysnesingar er ført opp på dei politiske vallistene til fylkestingsvalet for nye Vestland fylke, men vegen er lang for å få nokon inn.
Publisert 03.04.2019 kl. 07.00. Oppdatert kl. 10.52.

Heile 17 parti har levert inn liste til fylkestingsvalet i september, då det for fyrste gong skal veljast eit fylkesting for nye Vestland fylke.

Nokon tysnesingar har komne seg inn på dei ulike listene, men for dei fleste er vegen lang for å koma inn på tinget.


24. plass

Ordførar Kåre Martin Kleppe har fått plass nummer 24 på Høgre si liste, ei liste som toppast av Silja Ekeland Bjørkly frå Bergen og Aurland-ordførar Noralv Distad.

Høgre har i inneverande periode tolv representantar på fylkestinget i Hordaland, og fire representantar i Sogn og Fjordane. Når det i tillegg vert færre plassar i det nye fylket enn det totalt er i fylka i dag, skal det mykje til for at Høgre får 24 representantar inn på det nye fylkestinget.

– Vestland vert eit stort og interessant fylke. Mest sannsynleg kan eg enda opp med ein varaplass i fylkestinget, noko som både er kjekt og postitivt, fortel Kleppe, som gjerne vil involvera seg meir i fylkespolitikken.

Kåre Martin Kleppe stiller samtidig på nytt som ordførarkandidat for Høgre i kommunevalet på Tysnes.


To på FrP-lista

Då skal det mindre til for at Gunnar Bakke får ein plass på tinget. Den tidlegare ordføraren i Bergen har vakse opp på Tysnes, og står oppført med bustad på Tysnes i Framstegspartiet si valliste, der han har fått plass nummer åtte. Det er Os-ordførar og tidlegare statsråd Terje Søviknes som står øvst på lista framfor Sigbjørn Framnes frå Stord.

FrP har i inneverande periode sju representantar på tinget i Hordaland, deriblant Gunnar Bakke, og to representantar i Sogn og Fjordane. Med eit godt val kan Bakke fort få ein plass i det nye fylkestinget.

Også Magnar Solheim har fått plass på FrP-lista. I tillegg til å toppa lista lokalt på Tysnes, står han på 44. plass på fylkeslista.


Fleire kandidatar

Arbeidarpartiet er per dags dato det største partiet i totalt i dei to fylka med 29 representantar, men ingen tysnesingar har hamna på vallista i år. Derimot er både Kristin T. Gjerstad Kleppe og Aud Kaldefoss med på listene til høvesvis Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti. Gjerstad Kleppe er heilt nede på plass nummer 60, medan Kaldefoss er nummer 38 på KrF-lista.

KrF har også funne plass til Øyvind Skartveit på 61. plass. Skartveit er varamedlem i kommunestyret på Tysnes, og er nummer tre på den lokale Tysnes-lista til kommunevalet.


Helsepartiet

Det er mange mindre parti som også stiller liste til fylkestingsvalet. Eitt av desse er Helsepartiet, som i 2016 vart starta opp av den kjente radioprofilen Lise Askvik. Dette er dermed Helsepartiet sitt fyrste fylkes- og kommuneval, og dei stiller mellom anna med 16 kandidatar i Vestland fylke.

På 5. plass på denne lista er tysnesing Therece Aga, som for fire år sidan var på kommunelista til Venstre, og vart vald inn som vara i kommunestyret. Venstre stiller i år ikkje med liste lokalt på Tysnes.


Mangfald

Det er i alt 65 politikarar som skal veljast inn på det nye fylkestinget. I inneverande periode har Hordaland fylkesting 57 representantar, medan Sogn og Fjordane har 31. Det nye fylket får dermed 23 færre representantar enn det dei to fylka har til saman i dag.

Det er 17 parti som stiller liste. Dei fire partia Helsepartiet, Norges Kommunistiske Parti, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og Liberalistene stilte ikkje liste i dei to fylka ved førre val, medan Kystpartiet, som stilte liste i begge fylka sist, er vekke denne gongen. Det same er Feministisk Initiativ, som i 2015 stilte liste i Hordaland.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...