BRANNKURS: Vegard Aslaksen underviste i brannberedskap. Her tenner han på den kunstige brannen.
BRANNKURS: Vegard Aslaksen underviste i brannberedskap. Her tenner han på den kunstige brannen.

Brenn for god sikkerheit

Fredag øvde dei tilsette ved Tysnes Industri på livredning og brannsikkerheit.
Publisert 02.04.2019 kl. 06.00.

– Brannsikkerheit handlar mykje om førebyggig, sa Vegard Aslaksen til «Tysnes» fredag.

Dei tilsette ved Tysnes Industri blei delt opp i to grupper, ei som øvde på brannsløkking og ei som øvde på hjarte- og lungeredning. Aslaksen var opplæringsansvarleg for det som hadde med brannsikkerheit og sikkerheitsrutinar å gjera.

Den daglege leiaren i Tysnes Industri AS nemnde blant anna elektriske apparat; desse er det mange som gløymer å skru av, før dei forlet heimen. Også lading av mobiltelefonen om natta er fy-fy, ifølge Aslaksen, som sjølv har arbeidserfaring frå brannvesenet.

– Ein bør vera aktsam, og skru av elektriske apparat ein ikkje bruker, sa Aslaksen.


Gode rutinar

Aslaksen meiner òg det er lurt å ha innarbeidd gode brannrutinar.

– Det er viktig å øva på rutinar. Når det først inntreffer ein brann, er det ein stor fordel å ha tenkt litt rundt kva ein må gjera, sa han.

Han fortalde vidare at sikkerheit er eit satsingsområde for Tysnes Industri AS.

Aslaksen gjekk blant anna gjennom merking av dei ulike typane brannsløkkingsapparat, og kva brannar dei ulike apparata funkar best mot.

I løpet av øvinga fekk dei tilsette prøva seg på sløkking. Dei brukte då skum-apparat for å sløkka ein kunstig brann.

For anledninga hadde bedrifta leigd inn utstyr frå Bergen brannvesen.

– Ein bør sikta på rota eller botnen av flamma. Det er der oksygenet kjem inn, sa Aslaksen.


Viktig lærdom

Innandørs gjekk kurset i hjarte- og lungeredning av stabelen. Blant dei som fekk prøva seg var Martin Økland og Sindy Aarskog.

– Me har lært at ein må ha frie luftvegar, sa Økland.

– Og så går det an å byta på arbeidet når ein er to, heldt han fram.

Dei hadde òg fått ein god gjennomgang av brannrutinane:

– Viss det brenn er det lurt å trykka på brannknappen som heng på veggen, lukka vindauga og dørene inne, og gå ut, sa Aarskog.


SLØKKING: Ove Magne Dalland var blant dei som fekk prøva seg på å sløkka brannen.
SLØKKING: Ove Magne Dalland var blant dei som fekk prøva seg på å sløkka brannen.
LIVREDING: Martin Økland og Sindy Aarskog lærte hjarte- og lungeredning.
LIVREDING: Martin Økland og Sindy Aarskog lærte hjarte- og lungeredning.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...