OPPLAGSAUKE: "Tysnes" kan visa til fin auke i opplagstal frå 1. juli 2018 til 1. januar 2019.
OPPLAGSAUKE: "Tysnes" kan visa til fin auke i opplagstal frå 1. juli 2018 til 1. januar 2019.

«Tysnes» aukar opplagstala

Publisert 03.04.2019 kl. 15.50.

I førre veke presenterte Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes landsforening opplagstala for siste halvdel av 2018 hos norske aviser. «Tysnes» er blant dei avisene som aukar opplaget sitt i denne perioden.

Ved inngangen til juli 2018 hadde «Tysnes» eit opplag på 2.142, som seks månader seinare auka til 2.164.

– Det er ei veldig gledeleg utvikling. Me går riktignok litt tilbake på papir, men har såpass stor auke digitalt at me totalt sett går i pluss, kommenterer redaktør i «Tysnes», Ole Skaten.

Resten av Sunnhordlands-regionen kunne òg visa til gode opplagstal. Både «Sunnhordland», «Grenda», «Kvinnheringen», samt «Os og Fusaposten» har auka opplaget sitt det siste halve året. Det har også Bergens-avisene BA og BT.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...