LIVSVIKTIG: Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon fokuserer på å gi reint vatn til flest mogleg. Biletet er frå landsbyen Baarweyn i Puntland, ein region nordaust i Somalia. (Foto: Kirkens Nødhjelp)
LIVSVIKTIG: Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon fokuserer på å gi reint vatn til flest mogleg. Biletet er frå landsbyen Baarweyn i Puntland, ein region nordaust i Somalia. (Foto: Kirkens Nødhjelp)

Fasteaksjonen: «Gi eit liv med vatn»

På søndag vil årets konfirmantar og andre bøsseberarar banka på dørene rundt om på Tysnes for å samla inn pengar til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon.
Publisert 03.04.2019 kl. 14.00. Oppdatert kl. 15.00.

Aksjonen i år handlar om reint vatn, og korleis klimaendringane skapar fleire og verre katastrofar. Pengane som Kirkens Nødhjelp får inn, vil mellom anna bidra til at organisasjonen raskt kan stilla med reint vatn når katastrofen rammar.

– Reint vatn reddar liv. Derfor er vatn noko av det aller fyrste Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofar. Me håpar folk tar godt imot oss og har pengane klare når me kjem med bøssene, seier konfirmantlærar Heidi Hollekim.

Før innsamlinga tek til på søndag, skal konfirmantane fyrst ha temagudsteneste i Uggdal kyrkje. Det er ein tradisjon i Tysnes at det er konfirmantane som står for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon, og tysnesingane plar vera rause.

– Folk her i Tysnes viser eit imponerande engasjement i samband med aksjonen. Det er inspirerande å sjå korleis både unge og vaksne saman bidreg til å gjera ein forskjell for dei som treng det mest, seier Hollekim.

Om ein ikkje har kontantar tilgjengeleg når bøsseberarane kjem på døra, kan ein bruka Vipps, kontonummer eller senda SMS.

Meir om aksjonen finn ein på Kirkens Nødhjelp sine nettsider.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.