KLAR TALE: Lena Vermedal, kvalitetsleiar hos Alsaker og mykje på reisefot sørover mot Haugesund, Stavanger og Ryfylke, kom med ei klar oppmoding til ordførar Kåre Martin Kleppe. – Stå på. Me har ikkje ein avgang å mista.
KLAR TALE: Lena Vermedal, kvalitetsleiar hos Alsaker og mykje på reisefot sørover mot Haugesund, Stavanger og Ryfylke, kom med ei klar oppmoding til ordførar Kåre Martin Kleppe. – Stå på. Me har ikkje ein avgang å mista.

– Me må ikkje gje oss. Me har ikkje ein avgang å mista

Lena Vermedal var ein av dei frammøtte som kom med den tydelegaste tilbakemeldinga på ferjemøtet i Grendatun onsdag kveld.
Publisert 04.04.2019 kl. 14.26. Oppdatert kl. 14.30.

Kravet hennar til forhandlingane som Tysnes kommune skal ha med Skyss, var eintydig og tydeleg:

– Utgangspunktet vårt må vera at me ikkje har ein einaste ferjeavgang å mista.

Ordførar Kåre Martin Kleppe fekk også ei rekkje andre innspel med seg til Skyss og fylkespolitikarane på nye ferjeruter til og frå Tysnes frå 2020.


Katastrofe

– Dette er ein katastrofe, slo Sigmund Hovland fast.

Han er dagpendlar på strekkja Hodnanes-Jektevik. Hovland ville vita kven som har laga spesifikasjonane som ligg i anboda.

– Det er tydeleg at dei ikkje har forstått konsekvensane av det dei har laga til, la han til.

Det fekk ordføraren til å kommentera at Tysnes kommune aldri har vedteke kutt i rutetilbodet.

– Men no er det (les: konsekvensane) tydelegare for dei (les: Skyss), la ordføraren til.

For Monica Døssland Epland og dei andre tysnesingane som jobbar på sjukehuset på Stord og i andre helsetenester, er det nye ruteframlegget frå Skyss heilt håplaust. Det gjeld både det nye framlegget til morgonruter, ettermiddagsruter, kveldsruter og i helgene.

– Søndagar og andre helgedagar er det umogleg å koma tidsnok på jobb. Det er ganske håplaust når fyrste ferja frå Hodnanes skal gå klokka 08. Trur dei ikkje at folk jobbar i helgene? sa ei fortvila Monica D. Epland.


Ventar på Stord-støtte

– Å kutta 06.40-ferja på kvardagane fører til at me må ta 06.15-avgangen, for 07-ferja er nesten aldri i rute. Den kan me ikkje ta. Når me jobbar i team, må me vera på jobb når arbeidsdagen startar, held Epland fram.

Ho fekk si fulle støtte av ordføraren:

– Dette ruteforslaget som Skyss har lagt fram, har dei nok gjort utan tanke på kven dei skal betena, konkluderte ordføraren.

Han set no si lit til støtte frå sør i kampen om dei nye ferjerutene.

– No jobbar Stord næringsråd for alle. Dei ser på dette som eit sunnhordlandsproblem, og ikkje berre eit tysnesproblem. Stord kommune har også engasjert seg. Det er veldig bra, la ordføraren til.

Lena Vermedal, kvalitetsleiar hos Alsaker Fjordbruk og stadig på reisefot til Haugesund, Ryfylke og Stavanger-området, var klar i kritikken av rutene.

– 06.40-ferja må ikkje kuttast.

Andre pendlarar var også kritiske til forslaget til nye ettermiddagsruter.

Sigmund Hovland peika på at berre det å flytta 21.50-avgangen frå Jektevik til 21.40 vil gjera det heilt håplaust for pendlarar som er tilsette i helsevesenet på Stord.


– Ferja er vegen vår

Over 70 personar hadde funne vegen til Grendatun onsdag, mange av dei frustrerte ferjependlarar. Ifølgje ordføraren var ei rekkje fylkespolitikarar også invitert til møtet, men ingen av dei stilte.

Lorentz Lunde er leiar i Tysnes KrF. Han augna eit håp. Ifølge Lunde har fylkespolitikarane vakna den siste veka. Lunde var klar i tilbakemeldinga si til fylkespolitikarane:

– Dei er nøydde å fira på kravet om nullutslepp på ferjene til og frå Tysnes. Det er ikkje andre løysingar på dette, sa Lunde.

Dei frustrerte frammøtte i Grendatun fekk full støtte av rådmann Steinar Dalland.

– Skyss har ikkje forstått at ferjene er vegen vår, slo rådmannen fast.

Marthe Gaugstad Birkeland, som pendlar frå Våge til Bergen, var mellom dei som peika på kor viktig det er å halda på dei same pendlaravgangane som no.

– Berre det å flytta avgangen frå 06.50 til 07.00 får veldig store konsekvensar. Med ti minutt seinare avgang kjem me midt i morgonrushet i Bergen, då blir det håplaust å nå fram til rett tid, peika ho på.


KATASTROFE: Sigmund Hovland (midt i biletet) var og klar i tilbakemeldinga på det nye ruteframlegget: – Dette er katastrofe.
KATASTROFE: Sigmund Hovland (midt i biletet) var og klar i tilbakemeldinga på det nye ruteframlegget: – Dette er katastrofe.
KRITISKE: Både Marthe Gaugstad Birkeland (framme t.v.) og Robert Dalland (bakom, i midten) peika på kor viktig det er at 06.50-avgangen frå Våge i dag ikkje blir endra på.
KRITISKE: Både Marthe Gaugstad Birkeland (framme t.v.) og Robert Dalland (bakom, i midten) peika på kor viktig det er at 06.50-avgangen frå Våge i dag ikkje blir endra på.
FERJA ER VEGEN: – Ferja er vegen til og frå Tysnes, poengterte rådmann Steinar Dalland. Han la til at det har ikkje Skyss forstått.
FERJA ER VEGEN: – Ferja er vegen til og frå Tysnes, poengterte rådmann Steinar Dalland. Han la til at det har ikkje Skyss forstått.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...