OVERREKTE GÅVE: Jan Magnus Aasen (t.h.) frå SpareBank1-stiftinga i Kvinnherad overrekte 40.000 i gåve til funksjonsleiar Geir Røssland ved ambulansestasjonen på Tysnes. Gåva skal gå til ein ny hjartekompresjonsmaskin. Det er ikkje ein del av utstyret i ambulansane i dag.
OVERREKTE GÅVE: Jan Magnus Aasen (t.h.) frå SpareBank1-stiftinga i Kvinnherad overrekte 40.000 i gåve til funksjonsleiar Geir Røssland ved ambulansestasjonen på Tysnes. Gåva skal gå til ein ny hjartekompresjonsmaskin. Det er ikkje ein del av utstyret i ambulansane i dag.

Fekk 40.000 i gåve til ny hjartemaskin

– Målet er å samla inn 179.000 kroner i gåver til ein ny hjartekompresjonsmaskin. Gåva på 40.000 er ein veldig god start på aksjonen vår, seier ambulansearbeidar Monica Lie Traavik.
Publisert 04.04.2019 kl. 06.00.

Det var Jan Magnus Aasen frå Ølve som overrekte gåva til Geir Røssland, som er funksjonsleiar på Tysnes Ambulansestasjon. Aasen sit i styret i SpareBank1-stiftinga i Kvinnherad, som har løyvt 40.000 kroner til den nye maskinen. Ambulansen på Tysnes dekkar også delar av Kvinnherad; Ølve, Hatlestrand og Varaldsøy, totalt kring fire tusen innbyggjarar.


– Veldig takknemlege

– Me er veldig takknemlege. Dette er ei gåve som verkeleg vil koma alle til gode. Me er utruleg glade, seier Monica Lie Traavik.

Hjartekompresjonsmaskinar er ikkje ein del av utstyret i ambulansebilane i dag.

Ved stasjonane i Haugesund, på Stord og på Husnes har ein allereie fått denne typen utstyr, alle stadane er det finansiert ved hjelp av gåver og innsamla midlar.

Dei tilsette ved ambulansestasjonen på Tysnes diskuterte saka, og konkluderte med at velferdsklubben ved stasjonen no vil starta ei privat innsamling.

– Når nabokommunane har gjort det, skal me søren meg klara det me og, seier Traavik.


– Blir startskotet

Jan Magnus Aasen peikar på at ambulansetenesta gjer ein fantastisk jobb.

– Då dette prosjektet kom opp i styret, hadde me lyst til å hjelpa. Det er flott at de no går i gang med å samla inn pengar, sa Aasen då han overrekte gåva tysdag kveld.

– Eg håpar at fleire stiller opp. Dette er reiskap som kan berga liv, la han til.

Han peika på at dette er utstyr ein har i mange byar, men at ein mange stadar i distrikta ikkje har dette.

Det er ikkje berre Tysnes som førebur innsamlingsaksjonar, det same gjer ein og på Bømlo. Heller ikkje i ein by som Tromsø har ein slikt utstyr, der skal ein også i gang med innsamlingsaksjon.

Monica Lie Traavik trur at det er mange som vil engasjera seg når folk får lesa om dette i avisa. Målet er å få inn 179.000 totalt.

– Planen er å prøva å samla inn dei resterande 139.000 i området til stasjonen. Denne gåva blir startskotet for innsamlinga vår, seier Traavik.

Dei kjem no til å ta kontakt med næringslivet i Tysnes og Ølve/Hatlestrand.

– Me håpar at mange vert med, slik at me kan få ein maskin på plass så snart som mogeleg, seier Traavik.


– Eit fantastisk hjelpemiddel

Funksjonsleiar Geir Røssland seier at ein hjartekompresjonsmaskin er eit fantastisk hjelpemiddel, men den er likevel ikkje avgjerande for å redda liv.

– Også i ambulansetenesta på Tysnes har me bruk for denne typen utstyr, enkelte år kanskje to-tre gonger, andre år kanskje opp mot fem-seks gonger, seier han.

Ein hjartekompresjonsmaskin er ein maskin som utfører heilt korrekte kompresjonar kontinuerleg ved gjennoppliving. Ein slik maskin vil frigjera ambulansepersonell til å utføra andre naudsynte oppgåver parallelt.

– Ved hjartestans tel kvart minutt, og med effektiv hjarte- og lungeredning aukar sjansen betydeleg for å overleva. Hjelparar klarar å utføra effektive kompresjonar i tre minutt, men etter det vil ein bli sliten og effekten blir dårlegare. Det vil kreva mykje byte av personell og den såkalla «hands off»-tida vil auka, seier Røssland.


GODT NØGDE: Til vanleg er det ni personar som jobbar på ambulansestasjonen. Fleire av dei var til stades på markeringa tysdag. Frå v.: Jorunn Økland, Monica Lie Traavik, Geir Røssland, og dei to som var på vakt; Marita Meyer og Mathias Sørensen. Til høgre Jan Magnus Aasen frå SpareBank1-stiftinga.
GODT NØGDE: Til vanleg er det ni personar som jobbar på ambulansestasjonen. Fleire av dei var til stades på markeringa tysdag. Frå v.: Jorunn Økland, Monica Lie Traavik, Geir Røssland, og dei to som var på vakt; Marita Meyer og Mathias Sørensen. Til høgre Jan Magnus Aasen frå SpareBank1-stiftinga.
I RAMME: Beviset på gåva på 40.000 kroner.
I RAMME: Beviset på gåva på 40.000 kroner.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...