FÅR REKORDUTBYTE: Tysnes Kraftlag vil få 13,1 millionar kroner når BKK i år skal dela ut 770 millionar i utbyte.
FÅR REKORDUTBYTE: Tysnes Kraftlag vil få 13,1 millionar kroner når BKK i år skal dela ut 770 millionar i utbyte.

Tysnes Kraftlag får 13,1 millionar i utbyte frå BKK

– Dette er ein fantastisk dag for Tysnes. Dette viser at dei vedtaka me gjorde i fjor og året før var heilt rett, seier ein svært nøgd styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen.
Publisert 05.04.2019 kl. 22.27. Oppdatert 09.04.2019 kl. 09.24.

På kraftlagsmøtet i Grendatun tidlegare i vinter hadde styreleiaren håp om at BKK-utbytet kom til å bli over ti millionar kroner.

– Me fekk brev frå BKK i fjor om at me var garantert eit utbyte på 7,5 millionar, men me har hatt eit godt håp om at det skulle bli meir.


– Kjempebra

– Dette er kjempebra. Det er det høgaste utbytet Tysnes Kraftlag nokon gong har fått når ein tek med utbyta både frå SKL og BKK, seier Magnussen i ein kommentar til «Tysnes» seint fredag kveld.

Det var hegnar.no som fyrst melde om rekordutbytet frå BKK. 770 millionar vil BKK betala ut i utbyte for 2018, utbetalinga kjem i 2019. Dette er 235 millionar meir enn året før. For Tysnes Kraftlag sin eigardel i BKK vil dette utgjera 13,1 millionar kroner.

– Dette er kjempebra, seier ein svært nøgd Magnussen.

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, er også svært godt nøgd med resultatet. Til hegnar.no forklarar ho at god kostnadsutvikling i underliggjande drift og gevinst ved sal av aksjar i Fjordkraft, i tillegg til høgare energiprisar og kraftproduksjon, er hovudgrunnar til den positive resultatutviklinga.


– Blir stolt

Styreleiar Magnussen poengterer at det ikkje berre er utbytet som kjem Tysnes til gode.

– Alle nettkundane har fått ei mykje lågare nettleige etter overgangen til BKK. For kundane på Tysnes utgjer dette samla sett om lag 15 millionar kroner i året. Med desse 13 millionane i tillegg, så vil me på Tysnes ha oppnådd 28 millionar som følgje av dei vedtaka me gjorde i fjor og i forfjor. Eg er veldig nøgd med å ha vore med på denne prosessen. Eg blir stolt over at dette genererer så store summar, seier han.

– Det viser at me ikkje har selt arvesølvet, men at me har foredla det på ein god måte, legg han til.


27. mai

No oppfordrar han aksjeeigarar å stilla på generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag i Grendatun 27. mai, for å uttrykkja meininga si om korleis Tysnes Kraftlag skal bruka utbytet frå BKK.

Styreleiaren har tru på store utbyte også i åra framover.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.