FÅR REKORDUTBYTE: Tysnes Kraftlag vil få 13,1 millionar kroner når BKK i år skal dela ut 770 millionar i utbyte.
FÅR REKORDUTBYTE: Tysnes Kraftlag vil få 13,1 millionar kroner når BKK i år skal dela ut 770 millionar i utbyte.

Tysnes Kraftlag får 13,1 millionar i utbyte frå BKK

– Dette er ein fantastisk dag for Tysnes. Dette viser at dei vedtaka me gjorde i fjor og året før var heilt rett, seier ein svært nøgd styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen.
Publisert 05.04.2019 kl. 22.27. Oppdatert 09.04.2019 kl. 09.24.

På kraftlagsmøtet i Grendatun tidlegare i vinter hadde styreleiaren håp om at BKK-utbytet kom til å bli over ti millionar kroner.

– Me fekk brev frå BKK i fjor om at me var garantert eit utbyte på 7,5 millionar, men me har hatt eit godt håp om at det skulle bli meir.


– Kjempebra

– Dette er kjempebra. Det er det høgaste utbytet Tysnes Kraftlag nokon gong har fått når ein tek med utbyta både frå SKL og BKK, seier Magnussen i ein kommentar til «Tysnes» seint fredag kveld.

Det var hegnar.no som fyrst melde om rekordutbytet frå BKK. 770 millionar vil BKK betala ut i utbyte for 2018, utbetalinga kjem i 2019. Dette er 235 millionar meir enn året før. For Tysnes Kraftlag sin eigardel i BKK vil dette utgjera 13,1 millionar kroner.

– Dette er kjempebra, seier ein svært nøgd Magnussen.

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, er også svært godt nøgd med resultatet. Til hegnar.no forklarar ho at god kostnadsutvikling i underliggjande drift og gevinst ved sal av aksjar i Fjordkraft, i tillegg til høgare energiprisar og kraftproduksjon, er hovudgrunnar til den positive resultatutviklinga.


– Blir stolt

Styreleiar Magnussen poengterer at det ikkje berre er utbytet som kjem Tysnes til gode.

– Alle nettkundane har fått ei mykje lågare nettleige etter overgangen til BKK. For kundane på Tysnes utgjer dette samla sett om lag 15 millionar kroner i året. Med desse 13 millionane i tillegg, så vil me på Tysnes ha oppnådd 28 millionar som følgje av dei vedtaka me gjorde i fjor og i forfjor. Eg er veldig nøgd med å ha vore med på denne prosessen. Eg blir stolt over at dette genererer så store summar, seier han.

– Det viser at me ikkje har selt arvesølvet, men at me har foredla det på ein god måte, legg han til.


27. mai

No oppfordrar han aksjeeigarar å stilla på generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag i Grendatun 27. mai, for å uttrykkja meininga si om korleis Tysnes Kraftlag skal bruka utbytet frå BKK.

Styreleiaren har tru på store utbyte også i åra framover.


SVÆRT NØGD: – Dette er ein fantastisk dag for Tysnes, seier styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen. (Arkivfoto)
SVÆRT NØGD: – Dette er ein fantastisk dag for Tysnes, seier styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...