KUTTA «SNORA»: Kåre Martin Kleppe kutta «skisnora» for å markera hytta for opna. Gerhard Alsaker og Audun Magnussen, som høvesvis representerte sponsorane Alsaker Fjordbruk og Tysnes Kraftlag, fekk holde «snora».
KUTTA «SNORA»: Kåre Martin Kleppe kutta «skisnora» for å markera hytta for opna. Gerhard Alsaker og Audun Magnussen, som høvesvis representerte sponsorane Alsaker Fjordbruk og Tysnes Kraftlag, fekk holde «snora».

Opna skihytta med skikutting

Laurdag inviterte Onarheim idrettslag til offisiell opning av skihytta i Solheimsdalen.
Publisert 07.04.2019 kl. 14.01. Oppdatert 08.04.2019 kl. 09.18.

– Det er ein stor dag, og ein veldig stolt dag å vera leiar for idrettslaget, seier Morten Nordal, som er leiar for Onarheim Idrettslag.

Laurdag kveld inviterte idrettslaget til ei storslegen offisiell opning av den nye skihytta i Solheimsdalen. Festkvelden vart også ei markering for heile skianlegget, og alt arbeidet som har vorte lagt ned i området dei siste åra.


Ordføraren kutta «skisnora»

Til stades på opninga var alt frå styremedlemmane i idrettslaget til representantar frå sponsorar, grunneigarar og andre viktige støttespelarar for utviklinga av anlegget. Dette inkluderte også ordførar Kåre Martin Kleppe, som representerte kommunen. Han fekk det ærefulle oppdraget med å opna skihytta, og fekk prøva seg på ei «snorklipping» utanom det vanlege.

Morten Nordal hadde donert ei av sine gamle ski, og medan Gerhard Alsaker og Audun Magnussen, som representantar for dei to største sponsorane, heldt kvar sin ende, kutta ordføraren skia på midten med sag.


Festmiddag

Idrettslaget baud vidare opp på festmiddag med mat frå Haaheim gard, levert av Torstein Hatlevik sjølv. Det var god stemning, flotte talar og overekking av gåver og blomar. Nestleiar i idrettslaget, Magne Storesætre, leia kvelden og fortalde i grove trekk om arbeidet som ligg bak skianlegget og varmestova, og korleis utviklinga har vore dei siste åra. Det vart også prata om alle moglegheitene for vidare arbeid kring skianlegget.

– Det er mykje å gripa tak i, og eg er heilt sikker på at me skal få til mykje saman her framover, sa Storesætre til forsamlinga.

Eit av dei neste prosjekta er å utvida parkeringsplassen, noko kommunen allereie har løyva pengar til i budsjettet for 2019.


Dugnadsånd

Både sponsorar, prosjektleiarar, entreprenørar og grunneigarar vart heidra, og det vart sett stort fokus på alle dugnadstimane som ligg bak både hytta og resten av anlegget.

– Eg er utruleg takksam for alle dugnadstimane som har vorte lagt ned her, seier Nordal.

Han håpar anlegget og skihytta vil spre mykje glede i åra som kjem.

– Det er viktig for meg at dette skal brukast mest mogleg, fortel han vidare.

Nordal trekkjer mellom anna fram barneskirenna som har vorte arrangert, som ei drivkraft for arbeidet ved anlegget.

– Det er utruleg givande å sjå den gleda hos barn når dei fyrst får eit startnummer, og når dei så kjem i mål og får medalje og diplom. Det er slike ting som gjer det verdt å leggja ned mykje arbeid her, avsluttar idrettslagsleiaren.

Det vert meir om opninga i papirutgåva torsdag 11. april.
SOLSKIN: Festdeltakarane koste seg i finvêret tidleg på kvelden. Frå venstre: Kitty Skjolde, Jon Skjolde, Frid Kristiansen, Inglaug Holme og Heidi Gundersen.
SOLSKIN: Festdeltakarane koste seg i finvêret tidleg på kvelden. Frå venstre: Kitty Skjolde, Jon Skjolde, Frid Kristiansen, Inglaug Holme og Heidi Gundersen.
LEIA KVELDEN: Magne Storesætre introduserte gjestane, og fortalde om alt arbeidet som ligg til grunn for hytta og anlegget.
LEIA KVELDEN: Magne Storesætre introduserte gjestane, og fortalde om alt arbeidet som ligg til grunn for hytta og anlegget.
ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe hadde også nokre ord til forsamlinga.
ORDFØRAR: Kåre Martin Kleppe hadde også nokre ord til forsamlinga.
KUNST TIL HYTTA: Audun Magnussen (t.v.) i Tysnes Kraftlag overrekte dette biletet som gåve til skihytta. Leiar i Onarheim idrettslag, Morten Nordal, var godt nøgd med gåva.
KUNST TIL HYTTA: Audun Magnussen (t.v.) i Tysnes Kraftlag overrekte dette biletet som gåve til skihytta. Leiar i Onarheim idrettslag, Morten Nordal, var godt nøgd med gåva.
BLOMEUTDELING: Både sponsorar, grunneigarar, prosjektleiarar, tidlegare og noverande styreleiarar og andre viktige støttespelarar fekk blomar frå idrettslaget.
BLOMEUTDELING: Både sponsorar, grunneigarar, prosjektleiarar, tidlegare og noverande styreleiarar og andre viktige støttespelarar fekk blomar frå idrettslaget.
SPRETTA KAKA: Noverande leiar i idrettslaget Morten Nordal og tidlegare leiar Ole Skaten fekk forsyna seg fyrst frå blautkaka.
SPRETTA KAKA: Noverande leiar i idrettslaget Morten Nordal og tidlegare leiar Ole Skaten fekk forsyna seg fyrst frå blautkaka.

Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...