TYSNES BEDEHUS: Tonje Aakre (t.v.) og Åse Haaland (t.h.) frå kommuneadministrasjonen, og leiaren i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, Benedicte Lundevold, var tysdag innom alle vallokala i kommunen for å kartleggja potensielle utfordringar med lokala for personar med funksjonsnedsetting.
TYSNES BEDEHUS: Tonje Aakre (t.v.) og Åse Haaland (t.h.) frå kommuneadministrasjonen, og leiaren i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, Benedicte Lundevold, var tysdag innom alle vallokala i kommunen for å kartleggja potensielle utfordringar med lokala for personar med funksjonsnedsetting.

Skal sørgja for at vallokala er tilgjengelege for alle

Benedicte Lundevold, Åse Haaland og Tonje Aakre var tysdag rundt i kommunen for å sjekka kor tilrettelagde vallokala er for personar med funksjonsnedsetting.
Publisert 10.04.2019 kl. 08.06.

– Det er ofte utfordringar ein ikkje tenkjer over, seier Benedicte Lundevold, som er leiar i Tysnes sitt råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Saman med to av kommunen sine kontaktpersonar til valet, Åse Haaland og Tonje Aakre, var ho tysdag på tur rundt i dei ulike vallokala på Tysnes. Hensikta var å kartleggja potensielle utfordringar personar med nedsett funksjonsevne kan oppleva ved dei ulike vallokala, og vidare vurdera korleis eventuelle utfordringar kan løysast.


Tok heile runden

Etter å ha starta på Reksteren, og vidare Uggdal, stod vallokalet i Tysnesbygda for tur. Her er det i utgangspunktet Tysnes bedehus som skal brukast som vallokale.

Lundevold, Haaland og Aakre vurderte heile bygget frå parkeringsplassen, til området der stemmebåsane og valurna skal vera. Dei fekk eit positivt inntrykk av bedehuslokalet, og fann ikkje dei store utfordringane. Samtidig såg dei at dørstokken inn til bygget var i grenseland høg med tanke på rullestolbrukarar.

– Kanskje me må vurdera ein liten rampe på innsida, fortel Lundevold.

Dei siste stoppa på rundturen var i Lunde og på Onarheim, og dermed fekk dei vore innom alle dei fem valkrinsane i kommunen.


Kan vurdera å byta lokale

Dei er alle samde i at rundturen har vore nyttig, og at dei har fått litt å tenkja på i høve enkelte lokale, mellom anna på rådhuset i Uggdal. Der foregår stemminga i andre etasje, og det vert påpeikt at heishøva i bygget ikkje er optimale.

– Det kan henda me må vurdera å leggja vallokalet til Grendatun, seier Haaland, som samtidig påpeiker at det ikkje berre uproblematisk å byta lokale.

– Det er mykje tradisjon knytt til stemminga. Folk hugsar kor dei har stemt tidlegare, og det er ingen automatikk i at informasjon om nye stemmelokale når ut til alle veljarane, fortel ho vidare.

I utgangspunktet er det Kultur- og idrettsbygget på Bruntveit, rådhuset i Uggdal, bedehuset i Tysnesbygda, bedehuset i Lunde og Onarheim skule som er stemmelokala i kommunen.

– Bygningane vert stadig eldre, og krava vert gjerne høgare, fortel Haaland.


Skal leggja til rette for alle

Tanken om å sjekka alle vallokala dukka mellom anna opp etter at Aakre og Haaland har vore på konferansar i høve kommunevalet, og dei har sett at det har vore stort fokus på universell utforming. Dei følte det naturleg å ta kontakt med Lundevold når arbeidet skulle gjerast.

– Det er både flott og viktig at me vart involvert. Det er derfor me har rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, fortel Lundevold.

For kommunen sin del er viktig at alle skal få høve til å stemma, og dei strekkjer seg langt for dei som møter opp ved lokala.

– Sjølv om ein har ein funksjonsnedsetting som gjer at ein ikkje kjem seg ut av bilen, så skal ting vera lagt til rette slik at ein kan verta sitjande i bilen på parkeringsplassen, og så vert stemmesetlar og valurne frakta ut av lokala, fortel Haaland.

Lundevold vil også opplysa om at dei tek imot tips om problem som må løysast.

– Viss folk har opplevd problem tidlegare når det gjeld å koma seg inn i lokalet eller liknande, er det berre å ta kontakt, avsluttar Lundevold.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.