FORSMAK PÅ «TA SJANSEN»: Den nye Tysnesfest-programleiaren Gaute Eide Bergstø (i båten) fekk testa Tysnes Industri sin båtmodell, som er spesialbygd for «Ta sjansen». I bakgrunnen står båtbyggjarane Johnny Helgesen (t.v.) og Svein Maurangsnes.
FORSMAK PÅ «TA SJANSEN»: Den nye Tysnesfest-programleiaren Gaute Eide Bergstø (i båten) fekk testa Tysnes Industri sin båtmodell, som er spesialbygd for «Ta sjansen». I bakgrunnen står båtbyggjarane Johnny Helgesen (t.v.) og Svein Maurangsnes.

Testa «Ta sjansen»-båtane til Tysnes Industri

Samtidig som Tysnes Industri lanserer sin idé om å byggja «Ta sjansen»-båtar for bedrifter, lanserer Tysnesfest sin nye programleiarduo.
Publisert 11.04.2019 kl. 09.32. Oppdatert kl. 09.35.

– Det gjekk betre enn eg hadde trudd, seier Johnny Helgesen.

Han og Svein Maurangsnes i Tysnes Industri har nettopp køyrt siste test av «Ta sjansen»-båtane som dei sjølv har laga. Det var to båtmodellar som vart testa. Ein stor og stabil variant, og ein mindre og raskare.

– Den vesle båten gjekk mykje raskare enn forventa, og her er det ikkje i nærleiken av same helling som på «Ta sjansen»-rampa i Våge, seier Johnny.

Han fortel at dei har brukt eit par timar på å laga kvar båt, og at båtane ikkje nødvendigvis er bygd for å takla verdshav.

– Dei er laga med OSB-plater. Båtane er bygd for å flyta i ti minutt, seier Johnny.


Båtar til bedrifter

«Ta sjansen» har dei siste åra vorte eit populært innslag under Tysnesfest, og både bedrifter og privatpersonar har delteke med heimelaga båtar. Til Tysnesfest i år har Tysnes Industri kome opp med idéen om å laga båtar for bedrifter som ikkje har høve til å laga sjølv. Håpet er å få endå fleire til å delta i konkurransen.

– Det starta med at me eigentleg sjølv hadde lyst til å delta på «Ta sjansen». Me utarbeidde ein enkel design, og så kom idéen om at me kan tilby å byggja og dekorera båtar for andre bedrifter, fortel Johnny.

Tysnesfest-leiar Øystein Vaage synest idéen er strålande.

– Det er alltid ein del bedrifter som gjev uttrykk for at dei har lyst til å delta, men at dei ikkje har høve til å laga båt sjølv. No har dei ingen unnskyldning for ikkje å delta lenger, seier han.

Øystein luftar samtidig idéen om å ha ei eiga bedriftsklasse der vinnarane får ein vandrepokal.

– Eg trur ein slik pokal vil vera stas for bedrifter å ha ståande i resepsjonen, seier Øystein vidare.


Prøvekaninar

Det er ved Njordstø at testinga går føre seg, og begge båtmodellane vert sleppt ut i vatnet to-tre gongar kvar. Dei er sjølvsagt ikkje ubemanna; det er dei to programleiarane for årets Tysnesfest som er valt ut som prøvekaninar.

Tommy Hansen er fyrst ute, og på tredje testturen stupar han ut av båten for å få den fulle «Ta sjansen»-simuleringa. Øystein har med seg kameramann Joar Epland, og filmer sjølv med drone. Dei skal laga ein filmsnutt for å promotera båtane, samt deira nye programleiar.

For Tommy Hansen er eit kjent fjes i Tysnesfest-samanheng, men i år får han med seg ein blodfersk makker.

– Eg såg Gaute på juleshowet til 10. klasse, og det var veldig imponerande, fortel Øystein.

Gaute Eide Bergstø opptredde med stand-up på juleshowet, og det imponerte den daglege leiaren i Tysnesfest nok til at han ville ha Gaute med på laget.

– Me bestemte oss for å ringa og høyra om han ville vera med, seier Øystein.


Liker å laga show

– Eg kunne ikkje seia nei då eg vart ringt, fortel Gaute.

10. klassingen er i ferd med å skifta klede etter å ha stupt i vatnet frå båten til Tysnes Industri.

– Det var gøy å prøva, men ganske kaldt i vatnet.

Han og Tommy vert dei offisielle programleiarane for Tysnesfest, og kjem til å vera rundt om og presentera ulike delar av Tysnesfest-programmet.

– Me vert på ein måte maskotar, seier Tommy.

Dei fortel at dei har starta å leggja litt planar, og har litt ting på gang, mellom anna nokre løgne videoar.

– Det er kjekt å laga show, avsluttar Gaute.


KREATIV IDÉ: Å berre testa båtane frå støa var ikkje spenstig nok for Tommy Hansen, som sette utfor stupebrettet.
KREATIV IDÉ: Å berre testa båtane frå støa var ikkje spenstig nok for Tommy Hansen, som sette utfor stupebrettet.
FILMING: Tysnesfest nytta testinga til å laga ein promofilm. Her er det Joar Epland som filmar Tommy Hansen etter at sistnemnde har vore i vatnet.
FILMING: Tysnesfest nytta testinga til å laga ein promofilm. Her er det Joar Epland som filmar Tommy Hansen etter at sistnemnde har vore i vatnet.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...