UROA: Ann May Garen uttrykte bekymring for utviklinga i rusbruk, både på Tysnes og andre stader i politidistriktet.
UROA: Ann May Garen uttrykte bekymring for utviklinga i rusbruk, både på Tysnes og andre stader i politidistriktet.

– Over ti prosent av ungdomsskuleelevane på Tysnes har blitt tilbydde narkotika

Onsdag inviterte politiet og Tysnes skule til foreldremøte. Hovudtemaet var ungdom og rus.
Publisert 12.04.2019 kl. 14.00.

– Det er ikkje slik at det har vore ein eksplosiv vekst av ting her på Tysnes, men eg kan seia at utviklinga er negativ, sa Ann May Garen.

Ho er førebyggingsansvarleg ved lensmannskontoret i Kvam, og orienterte onsdag foreldra ved Tysnes skule om temaet ungdom og rus.


Ønsker ikkje alkoholbruk

Garen kunne blant anna trekka fram at mange på ungdomstrinnet har inntatt alkohol dei siste tolv månadane. På Tysnes gjeld dette over ein av fire ungdomsskuleelevar.

– Det er mange grunnar til kvifor ungdommane våre ikkje skal begynna å drikka alkohol, sa Garen.

Ho nemnde blant anna at risikoen for å bli innblanda i straffesaker doblar seg under påverknad av alkohol.

I tillegg har to av tre ungdommar i Norge opplevd uønskte hendingar i samband med alkohol.

– Me ønsker ikkje at dei skal koma i desse situasjonane.

Ho trekte òg fram at rus har stor negativ innverknad på skuleprestasjonar.


Høge tal

– Over ti prosent av ungdomsskuleelevane på Tysnes har blitt tilbydde narkotika. Det er skremmande, sa Garen.

Tala er henta frå Ungdata-undersøkinga i 2019.

Ho peikte òg på at det har skjedd store endringar rundt kven som driv med narkotika.

– Det er ikkje lenger den slitne narkomanen som driv med det, men gjerne dei tøffaste ungdommane, meinte ho.

Garen uttrykte òg bekymring over kva arenaar ungdommane kan få tak i ulike rusmiddel; takka vera internett er narkotika berre eit klikk unna.


Sett grenser

– Berre 47 prosent av ungdomsskuleelevane på Tysnes seier at dei har ein regel heime, om at dei ikkje skal drikka alkohol, heldt Garen fram.

Samtidig seier mellom 65 og 80 prosent av elevane at dei høyrer meir på foreldra sitt syn på alkohol, enn på vennane sitt syn.

Ho meinte at foreldra si grensesetting er ein nøkkelfaktor i rusførebygginga. Ho oppfordra òg dei frammøtte foreldra til ikkje å fortelja skrytehistorier frå deira eigen ungdomstid:

– Høyrer dei kva me har gjort vil dei gjerne tøya strikken endå litt meir enn det me har gjort. Kva slags rollemodellar er me om me fortel desse skrytehistoriene?

Garen hadde òg ein hyggeleg, nasjonal statistikk på lur:

– Dei gode nyheitene er at 85 prosent av unge svarer at dei synest det er bra at foreldra set grenser.


Siste saker Gå til framsida