DUO: Det er Lene Bergesen Kleppe (t.v.) og Anne-Karin Bruntveit som driftar den vesle butikken på Bruntveit. (Alle foto: Camilla Korsnes)
DUO: Det er Lene Bergesen Kleppe (t.v.) og Anne-Karin Bruntveit som driftar den vesle butikken på Bruntveit. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Lene og Anne-Karin er klare for sesongen

Butikksjefane på Bruntveit Handel går ei spennande tid med fleire nyinvesteringar i møte. I tillegg kjem snart turistane til Reksteren.
Publisert 12.04.2019 kl. 17.00.

– No ladar me opp til sesongen, først påske og så sommaren, seier Lene Bergesen Kleppe.

Ho og Anne-Karin Bruntveit deler ansvaret som dagleg leiar av Bruntveit handel på Reksteren.

For ei tid sidan blei det sendt inn eit lesarinnlegg til «Tysnes», der Kåre Torbjørnsen uttrykte bekymring for framtida til butikken.

– Har de planar om å legga ned?

– Nei. Eg skjønner ikkje kor dei har det frå, seier Kleppe.


Fekk tilskot

– Me har fått tilskot frå Merkur. Me bruker det til å førebu oss til sesongen, og å oppgradera butikken, fortel Kleppe.

Merkur (Merkantilt kompetanseprogram for utkantsbutikkane i regionane) blei stifta i 1995. Programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt verktøy for å utvikla butikkar i utkantstrøk.

I 2018 fekk Bruntveit Handel innvilga støtte på 277.000.

– Summen er over fleire år. Me får dekt 75 prosent av investeringane våre, seier Kleppe.

Ifølge Kleppe er tilskotet til både investeringar og vidareutvikling av butikken.

– Utan statsstøtta kunne me ikkje investert, seier ho.

Og det er ikkje til å stikka under stol at det til tider er vanskeleg å få økonomien til å gå rundt:

– Me hadde eit lite underskot i fjor, men me skal ikkje ha det fleire gongar, seier Kleppe.


Nyinvesteringar

Kleppe og Bruntveit prøver stadig å fornya butikken. Blant anna har dei fått montert nytt fryserom og nytt kjølerom.

I tillegg har dei kjøpt inn ein ny omn; dei skal halda fram med å selja eigenproduserte bakevarer frå butikken.

– Me bakar brød, bollar og rundstykker. Kanelbollane våre går det mykje av, seier Kleppe.

Det er òg andre område butikksjefane fornyar seg på:

– Me prøver ut lengre opningstider, seier Bruntveit.

– Me har ope heile påsken, unntatt første påskedag, legg Kleppe til.


Ope kvar dag

– Kven er det som utgjer kundegrunnlaget dykkar?

– Både rekstringar og hyttefolk. I sesongen er det mest hyttefolk, seier Kleppe.

Ho legg til at hyttefolket gjerne tar langhelger på Reksteren i sommarhalvåret.

– Kor ofte held de ope?

– Me har ope kvar dag, men opningstidene er litt reduserte mellom 1. september og 1. juni, seier Kleppe.


Nærleik til kundane

– Kva skil dykk frå andre butikkar?

– Det må vera nærleiken til kundane, seier Bruntveit.

Ho og kollegaen er opptekne av å yta særskilt sørvis til kundane sine.

– Me køyrer varer til dei som bur heime, og som ikkje kan køyra sjølv, fortel Kleppe.

Ho synest forholdet til kundane er givande og sosialt. På plassen utanfor sit det stadig vekk folk og pratar og nyt kaffi og bollar frå butikken; Bruntveit Handel er eit knutepunkt på Reksteren.

– Der ute sit det folk heile året, seier Kleppe, og peikar på benken utanfor butikken.

– Mange av hyttefolka har òg små ungar, som kjem igjen år etter år, seier Bruntveit, og legg til at det er artig å sjå dei veksa opp.


Viktig sommarsesong

Det er likevel utfordringar knytt til det å driva butikk på Reksteren. For at det skal gå rundt er dei to butikksjefane avhengige av at folk nyttar seg av tilbodet. Då er gode kundeforhold spesielt viktige.

– Me har ikkje fokus på folka som ikkje handlar her, men heller på dei som handlar her, seier Kleppe.

Spesielt vinteren er vanskeleg for butikken på Bruntveit. Då er det mindre turistar på øya, og betydeleg mindre omsetning. Sommarsesongen er fullstendig motsett:

– Me har cirka ein fjerdedel av omsetninga vår i juli. Då står me på frå morgon til kveld. Det er utruleg kjekt, seier Kleppe.


Ein koseleg plass

Utanfor butikken sit nokre folk og pratar, når «Tysnes» er innom.

– Dette er ein fantastisk koseleg plass å sitta og prata, seier Arnulf Bjørnstad.– Me austlendingar er ikkje vande med den typen sørvis dei har her.

– Og så er betjeninga triveleg, legg Åsbjørg Såtendal til.


MØTEPLASS: F.v. Åsbjørg Såtendal, Geir Kroppan, Anita Aarekol og Arnulf Bjørnstad nyter ein fin vårdag utanfor butikken.
MØTEPLASS: F.v. Åsbjørg Såtendal, Geir Kroppan, Anita Aarekol og Arnulf Bjørnstad nyter ein fin vårdag utanfor butikken.
FAST KUNDE: Kjell Henning Vinje er ofte å sjå på Bruntveit Handel, og Anne-Karin har alltid eit smil å by på.
FAST KUNDE: Kjell Henning Vinje er ofte å sjå på Bruntveit Handel, og Anne-Karin har alltid eit smil å by på.
IDYLLISK PLASSERING: Stort nærmare sjøen kan ein ikkje koma.
IDYLLISK PLASSERING: Stort nærmare sjøen kan ein ikkje koma.
BETRE FASILITETAR: Lene viser fram det nye kjølerommet som er kome på plass.
BETRE FASILITETAR: Lene viser fram det nye kjølerommet som er kome på plass.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.