VAKKERT LANDSKAP: Kanskje kan det freista med ein fjelltur eller to i Tysnesfjellet i påsken? Dette biletet er teke nær Tysnessåto, mot Hovlandsnuten. (Foto: Camilla Korsnes)
VAKKERT LANDSKAP: Kanskje kan det freista med ein fjelltur eller to i Tysnesfjellet i påsken? Dette biletet er teke nær Tysnessåto, mot Hovlandsnuten. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Velkomen til å nyta strålande påskedagar på Tysnes

Publisert 12.04.2019 kl. 08.00.

Ute skin sola frå nesten blå himmel. Vermeldinga er lovande, berre timar før påskeavisa skal gå i trykken. På langtidsvarselet til Yr er det sol og atter sol så langt me kan sjå. Dei fine dagane som me har hatt i seinare tid, skal halda fram, i alle fall til langfredag. Dette lovar godt for ei strålande påskehelg på Tysnes.

Påskehelga er frå gamalt av starten på turistsesongen på Tysnes, sjølv om heilårsturismen meir og meir tek over.

No kan tysnessamfunnet på ny ynskja tilreisande og ferierande velkomne til ei ny påskefeiring på vakre Tysnes.

Me trur det er mange som har det som ferieturistane og Bryne-ekteparet Ruth Serigstad Sæther og Kjell Sæther. Dei gler seg alltid til å koma til Årbakka, ja, dei berre må til Årbakka når det er ferietid. Ruth er ei av mange etterkomarar etter dei fem Aarbakke-søskena som flytta til Jæren for hundre år sidan. Frå hytta på Årbakka ser dei utover fjorden, mot Folgefonna og bort til småbruket der mora til Ruth og familien vaks opp før dei flytta til Bryne.

– Det er heilt magisk å nyta stillheita som er her både ved sjøen og oppe ved hytta. Viss me ikkje vil at naboane skal høyra oss, må me bruka innestemme ute. Ja, her trivst me veldig godt, seier Ruth til «Tysnes» i dag. Mannen hennar Kjell, som er frå Bergen og ferierte i Lunde som liten, nikkar og smiler til journalisten.

Ein lang og til dels regnfull vinter er over, ein vinter som ikkje har minna så mykje om den flotte skivinteren me hadde i fjor. Då kunne me ynskja feriegjestene velkomne til ei vinterleg påske med flott skiføre i Tysnesfjella. I år er det berre snøfonner att i fjella våre, og smått med skiføre. I år er fjella og turområda på Tysnes attraktive utan snø, for dei som likar fotturisme. Det kan bli mange flotte utedagar i friluft.

Dei som ynskjer å ta del i inneaktivitetar, har også mange gode tilbod. Påsken er den store basartida på Tysnes. Det er berre å ta ein titt på kunngjeringssidene i avisa denne veka. Her er det utruleg mange basarar å gå på. For dei som ynskjer å prøva seg på påskequiz, så får ein høve til det på OnarTun. Og på utestadane er det mange ulike tilbod; Mandelhuset er ein av plassane som har mykje å tilby gjennom heile påsken. I kyrkjene er det som vanleg også mange tilbod. På alle dei raude dagane i påsken, frå palmesøndag til andre påskedag, kan ein høyra Guds ord i kyrkjene på Tysnes.

Dei mange fridagane rundt påskehelga som ikkje er raude, er viktige for næringslivet i Tysnes. For både daglegvarebutikkane og dei andre butikkane på Tysnes er handelen frå påsketuristane eit bidrag som tel godt med når året skal gjerast opp, sameleis som det er for store delar av lokalt næringsliv elles. Feriegjestene og hytteturistane er viktige for omsetnaden for å kunna oppretthalda det lokale tilbodet. Det gjeld og for ferjetilbodet i nord og sør, som er også bygd opp på grunnlag av reisande både i vekene og i helgene.

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ein god plass å feriera. Velkomen til alle påsketuristar.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...