TRIMMING: Saksa er alltid med når Per Arne Skorpetveit er ute blant juletrea på garden. – Ein oppdagar alltid noko som kan ordnast på, fortel han.
TRIMMING: Saksa er alltid med når Per Arne Skorpetveit er ute blant juletrea på garden. – Ein oppdagar alltid noko som kan ordnast på, fortel han.

Alle gode ting er juletre

Medan andre er opptekne med å gjera klart til påske, er Per Arne Skorpetveit i full gang med å stella juletrea på garden på Skorpetveit.
Publisert 14.04.2019 kl. 06.00.

– Denne her trur eg vert ganske fin.

Per Arne Skorpetveit viser gladeleg fram dei framtidige juletrea på garden på Skorpetveit. Med saksa klar i baklomma er han alltid førebudd på å gjera endringar på trea.

– Ein oppdager alltid noko som kan ordnast på når ein går rundt, fortel han.

Fordelt på ulike felt rundt garden, har Per Arne mange grantre å passa på, og det krev arbeid om flest mogleg skal verta til attraktive juletre når desember nærmar seg.

– Med stort og smått har eg nok kring 3.000 tre på garden, fortel han.


Kalking

Som namnet tilseier, er Per Arne opphaveleg frå Skorpetveit nord på Skorpo, men han er i dag busett på Karmøy. Men for at trea skal få naudsynt stell og tilsyn vert det mange turar til Tysnes for den spreke pensjonisten.

– Eg legg ned ein god del timar på å stella trea. Eg prøver alltid å få mest mogleg tre av beste kvalitet, fortel han.

Trea har klart seg sjølv sidan jul, men i den siste veka før påske, har Per Arne vore til stades for å ta hand om garden. Han er midt i kalking når «Tysnes» kjem på besøk.

– Kalken hjelper mot surt jordsmonn. I tillegg er det tilsett ei rekkje mineral som er viktige for trea, fortel han, og peiker mot eit tre midt i klynga.

– Her er eit tre som har fått nokre lysegule nåler inn mot stammen, og det tyder på mangel på magnesium.

Magnesium er eit av minerala som er tilsett i kalken.


Hobby

– Eg starta forsiktig. Eg sette 50 tre fyrste året, og så har eg måtta læra meg å dyrka og læra meg å selja trea, forklarar Per Arne.

Det er 14 år sidan han planta det fyrste treet, og 50 tre har vorte til 3.000. Det meiner Per Arne er den perfekte mengda for han.

– Det er ei passeleg mengde som eg kan handtera på eiga hand.

Han fortel at han trivst godt med juletrearbeidet.

– Eg liker å ha noko å hengja fingrane i, og eg er glad i fysisk utearbeid, så dette passer meg veldig godt.


Ynskjer juletremiljø

Så vidt han veit, er Per Arne den einaste som driv så aktivt med juletreproduksjon på Tysnes, og han skulle gjerne sett at fleire dreiv på med det same.

– Eg trur det er mange som har areal som ikkje passar til slåtteng, men som kan passa godt til å dyrka juletre. Det hadde vore kjekt om det hadde vore fleire på Tysnes som dyrka juletre, og ein kanskje kunne skapt eit miljø for det, seier han.

– Viss me hadde vore fleire produsentar, og nokon med gode seljareigenskapar, så kunne me kanskje gått saman og prøvd å få levera tre til torghandlarar og andre forhandlarar.

Ifølgje Per Arne er det også ein populær kombinasjon å driva både med sau og juletre, så sant ein har riktig sauerase som ikkje et grana. Då kan sauen beita på eitt felt om gongen, og sørgja for å halda vegetasjonen nede rundt grantrea.


Mykje å passa på

– Eg vert nok aldri utlært, seier Per Arne.

Kunnskap er nøkkelen til god produksjon, og det er mykje å passa på.

– Dette treet har fire-fem greiner i toppkransen, og det er for mykje, forklarar Per Arne.

I tillegg til at områda han dyrkar på må ha dei rette kvalitetane, er det mange faktorar med sjølve treet som er viktige å ta hensyn til om det skal verta eit ordentleg flott juletre. Det skal vera nok plass mellom greinene, og treet skal ha den rette fasongen.

Det går ikkje lang tid mellom kvar gong han grip til saksa for å klippa vekk uynskte greiner, eller han finn fram ein greinrettar for å ordna skjeive greiner.

Han må også passa på at ikkje uvelkomne dyr får tilgang til trea.

– Eg må gjerda inn felta slik at ikkje hjorten kjem seg inn. Det er heilt utruleg kor mykje skade eit par hjortar kan gjera viss dei får tilgang til granene.

Også fuglar kan skapa trøbbel.

– Trosten er veldig glad i å sitja på toppen av trea, og då er det lett for at toppen vert øydelagd, forklarar Per Arne.


Sjølvbetening

Per Arne legg ned mykje tid i sommarhalvåret for å få best moglege juletre. For når hausten og vinteren kjem, skal trea seljast.

– Tanken er at folk som er interessert sjølv kjem og plukkar ut det treet dei vil ha, fortel han.

Då kan ein reservera treet, og henta det når det passar.

– Eg vil at folk skal finna treet sjølv, slik at eg er sikker på at dei vert nøgd med resultatet.

Og sjølv om juletremiljøet har klare kvalitetsmål for korleis eit optimalt juletre ser ut, fortel Per Arne at det ofte er stor variasjon i kva kundane vil ha.

– Det er vanleg å ynskja ei fin kjegleform på treet, men det er nokon som vil ha ein jamnare fasong, nesten som ein vegg. Så det er viktig å ha noko for einkvar smak, avsluttar Per Arne.


Siste saker Gå til framsida

Onsdag: Ordføraren treng ei forsamling på E-brygga

Eit innlegg publisert i den offentlege Facebook-gruppa «Oppslagstavlo Tysnes» har vekt mykje nysgjerrigheit. – Hei alle saman! I morgon, onsdag 26. juni, treng eg litt hjelp frå store og små, innleiar Kleppe i innlegget som blei lagt ut tysdag kveld. Han skriv vidare at han skal vera med i eit program som skal...