TRE GENERASJONAR: Vidar Storesætre (t.h.) er det nyaste tilskotet i familieføretaket Murmeister Storesætre, som vart starta av Olav Storesætre (i midten) på midten av 70-talet, og som Magne Storesætre har vore med i i 30 år.
TRE GENERASJONAR: Vidar Storesætre (t.h.) er det nyaste tilskotet i familieføretaket Murmeister Storesætre, som vart starta av Olav Storesætre (i midten) på midten av 70-talet, og som Magne Storesætre har vore med i i 30 år.

– Heilt naturleg for oss å føra bedrifta vidare

Murmeister Storesætre har fått sitt nyaste tilskot, og tel no tre generasjonar.
Publisert 18.04.2019 kl. 06.00.

– Dei har gått ein god skule, seier Olav Storesætre (69) lattermildt, og ser på sonen Magne (48) og barnebarnet Vidar (26).

Olav står framleis offisielt oppført som dagleg leiar for Murmeister Storesætre, bedrifta han sjølv starta opp på midten av 70-talet. Men det er dei yngre kreftene som held hjula i gang i dag. Sonen Magne har lenge vore aktiv i firmaet, og no har også Magne sin son, Vidar, teke steget inn i familieføretaket.

– Det er heilt naturleg for oss å føra bedrifta vidare, fortel Magne.


Aktiv turgåar

Det er ein flott seinvinterdag i Solheimsdalen når «Tysnes» treffer dei tre murarane. Skihytta er på dette tidspunktet snart klar for opning, men framleis gjenstår det å setja i stand peisen som skal stå i midten av hytta.

Sjølv driv ikkje Olav noko særleg med murararbeid lenger, men han passar på å halda seg aktiv.

– Eg har som mål å ta rekorden for turar til Blåbærhaugen, fortel han.

Rekorden til Olav med 500 turar i 2017 vart grundig slått i fjor, då Gerald Kuderski vitja toppen heile 806 gongar. Dei fyrste månadane i 2019 har Olav vist at han meiner alvor i kampen om Blåbærhaug-rekorden.

– Eg har over 250 turar så langt i år, fortel han stolt.

Det tilseier opp mot tre turar i snitt kvar dag, og han ligg førebels an til å gå opp til Blåbærhaugen 1.000 gongar i 2019.


Tidleg yrkesstart

Det var Olav som starta opp Murmeister Storesætre. Dei tre karane klarar derimot ikkje å verta einige om nøyaktig når firmaet vart starta opp, men konkluderer med at det må ha vore kring 1975-76, då Olav var i midten av 20-åra. Uansett kva som er det nøyaktige årstalet, var han allereie den gongen rutinert i arbeidslivet.

– Eg byrja i lære då eg var 15 år gamal, og då lærte eg å arbeida. Ti-elleve år seinare starta eg opp for meg sjølv, fortel eldstemannen.

Også Magne følgde på i ung alder.

– Eg byrja å jobba i firmaet då eg var 18 år og ferdig på vidaregåande. No har eg passert 30 år i faget, fortel han.

Og i haust var det ein ny generasjon som følgde på. Etter å ha vore seks år hos Engevik Byggsenter på Stord, tok Vidar steget inn i familiebedrifta.

– Det heng høgt å få jobba i Murmeistar Storesætre. Det er dei færraste som får oppleva å arbeida i eit familiefirma som bestefaren grunnla, seier Vidar audmjukt.


Luft under vengjene

At Vidar ikkje byrja direkte i firmaet etter vidaregåande, var ifølgje Magne eit bevisst val.

– Tanken var at han skulle få litt luft under vengjene før han eventuelt byrja hos oss, fortel han.

– Eg trur det var klokt at eg prøvde meg ein annan stad fyrst, fortset Vidar.

Magne fortel at det vil vera naturleg at Vidar etter kvart også vert medeigar i selskapet.

– Det å ha eit eigarforhold til bedrifta trur eg betyr mykje, seier han.


Aktive på fritida

Det er ikkje berre muringa som har gått i arv frå Olav. Det har også det lokale engasjementet.

– Eg trur det er sunt å ha nokre fritidsinteresser, seier Magne.

Han er sjølv leiar i Onarheim musikklag og nestleiar i Onarheim idrettslag, og han har vore ein ivrig part i arbeidet med å utvikla skianlegget i Solheimsdalen. Skiinteressa har han frå far Olav, men den har ikkje gått i arv til Vidar.

Vidar er derimot ein ivrig jeger, på lik line med Olav. Det er ei interesse Magne ikkje har plukka opp. Vidar er leiar i Tysnes skyttarlag, og også aktiv i Onarheim musikklag, der han har spelt i 16 år.

– I små miljø er ein heilt avhengig av lokalt engasjement, meiner Magne.


Legg stoltheit i arbeidet

Noko Magne og Vidar definitivt har arva frå Olav, er arbeidsmoral og yrkesstoltheit.

– Å levera frå seg gode produkt betyr alt. Ein må levera frå seg noko som er såpass bra at ein ville hatt det sjølv, seier Vidar.

Alle er einige om kor viktig det er med nøgde kundar, spesielt på ein liten plass der både gode og dårlege kundeopplevingar spreier seg raskt.

– Firmaet hadde ikkje eksistert framleis viss me ikkje hadde hatt fornøgde kundar, seier Magne avslutningsvis.

Dei har nettopp byrja på arbeidet med peisen i skihytta, og karane har mykje arbeid framfor seg med å få peisen på plass i tide til den offisielle opninga av hytta. Peisen vert fyrst og fremst Magne og Vidar si oppgåve. Olav skal på Blåbærhaugen og jakta rekord.

– Det er der han bruker kreftene sine, avsluttar Magne.


PEIS I SKIHYTTA: Det er fyrst og fremst Magne og Vidar som gjer jobben med å laga peis i skihytta i Solheimsdalen, medan Olav passar på at ting går riktig føre seg.
PEIS I SKIHYTTA: Det er fyrst og fremst Magne og Vidar som gjer jobben med å laga peis i skihytta i Solheimsdalen, medan Olav passar på at ting går riktig føre seg.

Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...