VELKOMEN: Tore Økland alias Gjerstad Nærradio.
VELKOMEN: Tore Økland alias Gjerstad Nærradio.

Biletserie: Song stølsmarsjdeltakarane velkomne til fjells

Låtten sat laust hjå dei frammøtte på 333 Gjerstadstølen då Tore Økland alias Gjerstad Nærradio syngjande ynskte stølsmarsjdeltakarane velkomne til fjells.
Publisert 19.04.2019 kl. 22.48. Oppdatert 20.04.2019 kl. 08.24.

Klokka er presis tolv på skjærtorsdag når Tore Økland entrar den heimespikra scenen. Den fyrste sendinga frå Gjerstad Nærradio lyder utover det stille og vakre fjellandskapet på Gjerstadstølen, framfor dei nærare seksti stølsmarsjdeltakarane som har sessa seg på Økland sitt Nina Amfi. Ein time seinare er Økland klar til ny framføring, denne gongen framfor nye stølsmarsjdeltakarar som er på tur til 333, medan dei fleste som var framme klokka tolv nyt turlivet vidare på den solfylte fjelldagen.


Med glimt i augo

Det er både glimt i augo og mykje humor, men innimellom også ein del hint og alvor, når Tore Økland set i gang som syngjande radioreporter med sine heimelaga vers, mange av dei spesiallaga for nettopp den årlege stølsmarsjen.

Gjerstad Nærradio er ikkje redd for å tala dei store imot, særleg dei som sit utanfor kommunen og vil bestemma over livet på Tysnes, på ein måte som tysnesingane ikkje er samde i. Regionavisa på Vestlandet, med utkome i Bergen, har også fått sitt eige vers, etter at dei ikkje viste seg på Tysnes under Kongeparet si offisielle vitjing i Tysnes i 2009, eller at dei ikkje viste seg under Tysnesfest nokre år.

Men også lokale kan få passet sitt påskrive. Ifølgje Økland er Gjerstad Nærradio radioen som vågar å tala Våge imot. Han er heller ikkje redd for å harselera med seg sjølv.

Radioreportaren kan også vera alvorleg og ettertenksom. Det viste han på ein fin måte då han avslutta seremonien med diktet «Den draumen me ber på» av Olav H. Hauge.


Frå Drammen og Oslo

Mange fastbuande hadde teke turen for å få med seg humorinnslaga til Tore Økland, men blant dei frammøtte var det og mange feriegjester.

Utflytta tysnesing Hans Tore Brekke er heime frå Oslo på ferie i Solheimsdalen. Han likar å høyra på Tore Økland.

– Tore er morosam, og så er han flink til å skapa god stemning med enkle og daglegdagse ting. Og så sparkar han berre oppover, og med humor, og det tåler alle, kommenterer Hans Tore smilande.

Hans Tore likar også kombinasjonen med kulturinnslag på ein fjelltur.

Ingunn Brekke og Tore Opdal Hansen, sistnemnde ordførar i Drammen, er ofte på ferie på Tysnes. Dei synest Tore Økland er flink til å laga god stemning.

– Me har vore mange gonger på Gjerstadstølen, men det er fyrste gongen på stølsmarsj. Dette blir ikkje den siste, slår Ingunn fast.

– Me har feira påske på Tysnes i fleire år. I år har me både vore på idrettslagsbasar og quiz i OnarTun, fortel Tore.

– Me likar å vera med på det som skjer, legg Ingunn til.


– Kjekt at det skjer noko

Utflytta tysnesing Helge Skartveit og kona Helga bur til vanleg på Raudeberg saman med dei tre borna. I påska er dei på ferie på Tysnes.

– Me likar å gå tur. I dag inviterte Magne oss med på tur frå Solheimsdalen til Gjerstadstølen. Det var ein fin tur saman med borna, seier Helga.

– Det er kjekt å vera på påskeferie på Tysnes når det skjer noko. Det er kjekt for borna å gå tur i lag med andre, legg ho til.

PÅ FREMSTE BENK: F.v. Tore Opdal Hansen, Ingunn Brekke, Frans Brekke og Hans Tore Brekke.
PÅ FREMSTE BENK: F.v. Tore Opdal Hansen, Ingunn Brekke, Frans Brekke og Hans Tore Brekke.
PÅ TYSNES-FERIE: Helga og Helge Skartveit og to av borna; Anna (2,5) og Håkon (8) - saman med bestefar Magne Skartveit.
PÅ TYSNES-FERIE: Helga og Helge Skartveit og to av borna; Anna (2,5) og Håkon (8) - saman med bestefar Magne Skartveit.
MIMRESTUND: Tidlegare lærar ved Tysnes skule, Einar Frøyseth, mimrar om gamle skuledagar med tidlegare elev Henrik Lande. Henrik hadde også sonen Alexander Lande (12) med på tur. – Det er fantatisk fint på Gjerstadstølen, kommenterer Henrik.
MIMRESTUND: Tidlegare lærar ved Tysnes skule, Einar Frøyseth, mimrar om gamle skuledagar med tidlegare elev Henrik Lande. Henrik hadde også sonen Alexander Lande (12) med på tur. – Det er fantatisk fint på Gjerstadstølen, kommenterer Henrik.
FAMILIETREFF: – Det er reine familietreffet dette, seier Terje Enes (t.h.), som er svoger til Tore Økland og Jan Økland (t.v.). Terje og Jan mimrar om tida som realskuleelevar i Uggdal, då Terje frå Reksteren budde på hybel i Uggdal. På stølsmarsjen hadde Terje sonesonen Julian Enes frå Ski utanfor Oslo med på tur.
FAMILIETREFF: – Det er reine familietreffet dette, seier Terje Enes (t.h.), som er svoger til Tore Økland og Jan Økland (t.v.). Terje og Jan mimrar om tida som realskuleelevar i Uggdal, då Terje frå Reksteren budde på hybel i Uggdal. På stølsmarsjen hadde Terje sonesonen Julian Enes frå Ski utanfor Oslo med på tur.
PUBLIKUM: Folk kosar seg i underhaldninga til Tore Økland.
PUBLIKUM: Folk kosar seg i underhaldninga til Tore Økland.
PUBLIKUM: Tore Økland fekk fram latteren. F.v. Astrid Heldal, Karsten Heldal, Einar Frøyseth og Kari Nesse Frøyseth.
PUBLIKUM: Tore Økland fekk fram latteren. F.v. Astrid Heldal, Karsten Heldal, Einar Frøyseth og Kari Nesse Frøyseth.
FEKK DIPLOM: Stølsutviklaren sjølv (t.v.) delte ut diplom til gode medhjelparar: Gunnbjørg Drange fekk diplom for at ho har vore hjelpsam og for å overrekka diplomet til Merete Horne Hope, bror Karsten Økland for god hjelp med motorsaga opp gjennom åra og Lars Petter Epland for å ha hjelp til med å slepa dei fyrste sitjebenkene på Nina Amfi på plass i 2009.
FEKK DIPLOM: Stølsutviklaren sjølv (t.v.) delte ut diplom til gode medhjelparar: Gunnbjørg Drange fekk diplom for at ho har vore hjelpsam og for å overrekka diplomet til Merete Horne Hope, bror Karsten Økland for god hjelp med motorsaga opp gjennom åra og Lars Petter Epland for å ha hjelp til med å slepa dei fyrste sitjebenkene på Nina Amfi på plass i 2009.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Tysnes Høgre prioriterer Hordfast

Me registrerer at Naturvernforbundet på Stord i innlegg i Bladet Tysnes tar på seg oppgåva å tolka samferdselsminister Knut Arild Hareide i den retning som passar dei best. I innlegget frå Naturvernforbundet utfordrar dei lokalpartia i Tysnes og Stord til å svara på tre spørsmål. 1. Hordfast treffer på alle dei...

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...