POPULÆR BASAR: Det måtte dekkast til i begge etasjar for å få plass til alle som ville delta på idrettsbasaren i Lunde skjærtorsdag.
POPULÆR BASAR: Det måtte dekkast til i begge etasjar for å få plass til alle som ville delta på idrettsbasaren i Lunde skjærtorsdag.

Lokka med kaffi, kake og flotte gevinstar på basar

Til trass for det fine påskevêret, strøymde folk til Frilund for å vera med på den tradisjonsrike idrettsbasaren skjærtorsdag.
Publisert 19.04.2019 kl. 21.07.

Lunde idrettslag klarte også i år å fylla ungdomshuset i høve den årlege påskebasaren. Dei kunne lokka med rundstykke, kaker og flotte premiar til alle og ein kvar. Brørne Tore og Eirik Hodneland sytte for underhaldning, og imponerte med gitarferdigheitene sine.


Tysnesferie

Blant dei mange som hadde teke turen for å prøva basar-lukka, var veninnene Sarah Linn Iversen og Vibecke Håstø. Dei venta spent på at åresalet skulle ta til.

– Me skal kjøpa lodd! Håpar me vinn, smilte jentene, som ikkje hadde sett seg ut nokon drøymegevinst blant dei mange premiane som skulle loddast ut gjennom kvelden.

Jentene frå Karmøy kunne fortelja at dei kosa seg på hytteferie på Tysnes i påsken. Det fine vêret har dei nytta til det fulle.

– Tidlegare i dag var me på kano-tur. Elles har me vore på nokre turar, sa jentene, før dei gjekk for å sikra seg årer til den fyrste omgangen med utlodding.


Flotte gevinstar

Tradisjonen tru var Lorentz Lunde på plass på scenen under utloddinga. Til å hjelpa seg med å dela ut premiane hadde han fleire gode hjelparar. Dei sprang flittig mellom benkeradene, og kunne overrekka blomar, leiker, spel, og anna til heldige vinnarar. Det var utlodding i to omgangar, i tillegg til at det vart selt lodd på bok.


Nøgde arrangørar

Etter at alle gevinstane var lodda ut og folk var gått heim att, var det nøgde arrangørar som rydda lokalet.

– Det har gått svært bra i kveld, stråla leiar i Lunde idrettslag, Mailinn Helland Hagen, og la til at ho var glad for at så mange hadde valt å ta turen, trass det fine vêret.

Ho kunne melda at det kom inn heile 41.000 kroner på basaren, noko som kjem godt med for idrettslaget.

– Me ynskjer å laga ei lysløype i Lunde, det brenn me verkeleg for. Elles kjem pengane til å gå til vedlikehald av ungdomshuset, og til treningshuset på Vassbakken, forklara Hagen entusiastisk, medan ho flittig rydda etter nok ein vellukka idrettsbasar.


TYSNES-PÅSKE: Veninnene Sarah Linn Iversen og Vibecke Håstø frå Karmøy koste seg på basar.
TYSNES-PÅSKE: Veninnene Sarah Linn Iversen og Vibecke Håstø frå Karmøy koste seg på basar.
IMPONERANDE UNDERHALDNING: Brørne Tore og Eirik Hodneland underheldt med gitarspel.
IMPONERANDE UNDERHALDNING: Brørne Tore og Eirik Hodneland underheldt med gitarspel.
BASAR-VETERAN: Tradisjonen tru sytte Lorentz Lunde for å halda styr på utloddinga.
BASAR-VETERAN: Tradisjonen tru sytte Lorentz Lunde for å halda styr på utloddinga.

Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...