KOSTYMEPRØVING: Camilla Rosseland (t.h.) har bestemt seg for å vera med i sogespelet, og kanskje klarar ho å lokka med seg nokre veninner også? T.v. Malene Lygre Kongsvik, og bak står Milena Titoka. (Alle foto: Camilla Korsnes)
KOSTYMEPRØVING: Camilla Rosseland (t.h.) har bestemt seg for å vera med i sogespelet, og kanskje klarar ho å lokka med seg nokre veninner også? T.v. Malene Lygre Kongsvik, og bak står Milena Titoka. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Dressar seg opp til Olavsgildet

– Du kledde det masse! Å gud, du var så skjønn!
Publisert 19.04.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.37.

Godorda hagla frå medelevane då Camilla Rosseland fekk på seg middelalderkleda og gjorde seg klar til rolla i sogespelet «Olavsgildet på Onarheim». Eller rettare, musikkspelet det har blitt forvandla til av Johanne Øvstebø Tvedten, som har teke på seg arbeidet med å forandra og forynga sogespelet Johannes Heggland skreiv i 1999, og som no for første gong skal framførast i samband med markeringa av hundreårsdagen for forfattaren sin fødsel. Det skjer sjølvsagt i kulturkyrkja på Onarheim 29. juni.

– Og der vil eg vera med, seier Camilla bestemt. Sjuandeklassingen frå Årbakka er ein av elevane som var snar med å seia ja til ei rolle i spelet.

• Les også: Sogespela står sterkt


Ny oppleving

Eg veit ikkje kva rolle eg får, men eg er open for alt. Det var veldig spennande å høyra om det som skjedde på våre kantar for mange hundre år sidan, og det verkar kjekt å få vera med i skodespelet som fortel om det som hende her på Tysnes. Eg har ikkje vore med på noko som dette før, men har hatt prosjekt med teater og dans i Uren Luren 4H, fortel Camilla Rosseland.

Det hjelper på at mamma Åshild Matre har sagt ja til å fylla ei av dei 17 vaksenrollene som skal til for å levandegjera historia frå gilda på Onarheim på 1300-talet.

– Me har fått folk til å fylla vaksenrollene, alle henta frå lokalmiljøet, seier Ingebjørg Hatteberg. Ho har teke på seg rolla som prosjektleiar for spelet, etter å ha vore med frå starten av i kostymegjengen. Der har dei gjort ein god jobb, etter responsen frå sjuandeklassinga å døma. Etter kvart er det fleire som følgjer etter Camilla og prøver dei flotte kleda i middelalderstil.

Responsen er god, godorda sit laust frå medelevane og Hatteberg kan ta med rosande kommentarar tilbake til sygjengen på åtte i Tysnes husflidslag som så langt har gjort ferdig 12 kostyme til spelet, med nokre fleire i arbeid.


Mange roller

– Det skjer noko med oss når me får på oss kostyme, då blir dette rolla vår, oppmuntra Yngve Nikolaisen. Musikkskulerektoren og dirigenten har sjuandeklassingane i musikk, og nyttar skuletimar til å øva inn rollene i musikkspelet. 11 roller skal fyllast av dei unge, seks før Svartedauden, fem etter, blant dei foreldrelause.

– Skulle det koma til fleire som vil vera med, er eg ikkje framand for å skriva dei inn i spelet, seier Johanne Øvstebø Tvedten. Ho har laga songar som ikkje fanst i originalmanuset Heggland skreiv og overleverte kommunen i samband med 80-årsdagen sin.

Ingen må brøla

– Ja, eg har laga ein del nytt for å tilpassa spelet også for eit yngre publikum, men held meg til replikkane og er tru mot innhaldet i det Heggland skreiv, seier Øvstebø Tvedten, til dagleg formidlingsleiar ved Sunnhordland museum.

No e’da olsok og Olavsgilde

Då må me vera stille og snille.

Ingen må brøla eller bråka

Ingen må krangla eller ståka.

Berre ver’ vener og vel forlikte!

Halda kvar lov og gjera plikte’!

Ikkje koma seint til ottesongen!

Ikkje snakk høgt i kyrkjegongen!

Ikkje ber våpen i gildestova!

Ikkje gløym messa, du kan’kje sova!

Elevane trampar takten, prøver å finna rytmen som gjeld. Musikklæraren klappar takten med hendene, etterlyser rette «grooven», og brukar ikkje lange tida for å slå fast: Dette er bra, dette får me til! Songen elevane øver på set tonen, teksten sitert her er starten på ei puggeregle for dei unge som skal takast opp i gildet, framført som ein rapp. Etter kvart blir det både ringdans og anna på gildet, der storfolket møtest for å mellom anna avgjera rettslege tvister.


Fjernar kyrkjebenker

Gildebakken skal gjenskapast inne i kulturkyrkja på Onarheim.

– Det er bestemt at dei tre fremste benkeradene på kvar side i kyrkja skal fjernast for å gjera plass til musikkspelet 29. juni. Me satsar på to framsyningar denne dagen, med plass til 200 på kvar. Blir dette den suksessen me håpar på, kan det godt hende at dette er noko me skal få til i kyrkja fleire gonger. Kyrkja på Onarheim eignar seg veldig godt til song og musikk, og me ønskjer å leggja til rette for at dette skal bli ei kulturkyrkje i ordets rette forstand, seier Helge Olav Instøy, styreleiar i kulturkyrkja og med i komiteen for Hegglands-jubileet.

Han får støtte frå Yngve Nikolaisen i tanken om at dette er noko som bør framførast fleire gonger.

– Spelet er eigentleg noko som bør gå om att og om att. Ikkje kvart år, kanskje, men med jamne mellomrom. Eg las stykket då Heggland overleverte det i 1999, og maste i fem år om at det måtte framførast. Det skjedde ikkje då, men no er tida meir enn moden for å presentera dette som er ei slags merkevare for Tysnes, ein bit av den lokale kulturen, som bør vera attraktiv for å trekkja turistar til vår del av Vestlandet, oppsummerer Nikolaisen.

Lars Mæland

redaksjonen@tysnesbladet.noGOD INNLEVING: Her framfører Thor Murat Eide (t.v., delvis skjult), Camilla Rosseland, Alma Vermedal og Anny Eduarda Souza Ferreira ein rapp for resten av klassen.
GOD INNLEVING: Her framfører Thor Murat Eide (t.v., delvis skjult), Camilla Rosseland, Alma Vermedal og Anny Eduarda Souza Ferreira ein rapp for resten av klassen.
ENGASJERT: Johanne Øvstebø Tvedten har laga ein ny versjon av «Olavsgildet på Onarheim» – retta mot barn og unge, som ho håpar kan bli både ein attraksjon og tradisjon på Tysnes.
ENGASJERT: Johanne Øvstebø Tvedten har laga ein ny versjon av «Olavsgildet på Onarheim» – retta mot barn og unge, som ho håpar kan bli både ein attraksjon og tradisjon på Tysnes.
NYE GAMLE KLEDE: Det er Tysnes Husflidslag som står for dei flotte kostyma til Olavsgildet.
NYE GAMLE KLEDE: Det er Tysnes Husflidslag som står for dei flotte kostyma til Olavsgildet.
FØLGJER SPENT MED: Kulturskulerektor Yngve Nikolaisen er glad sogespelet endeleg vert ein realitet.
FØLGJER SPENT MED: Kulturskulerektor Yngve Nikolaisen er glad sogespelet endeleg vert ein realitet.
LANGDANS: Her er Lars Kristoffer Alsaker, Camilla Rosseland, Milena Titoka, Malene Lygre Kongsvik, Thor Murat Eide og Oskar Egeland Forland i sving i musikkrommet på Tysnes skule, under instruksjon av Johanne Øvstebø Tvedten.
LANGDANS: Her er Lars Kristoffer Alsaker, Camilla Rosseland, Milena Titoka, Malene Lygre Kongsvik, Thor Murat Eide og Oskar Egeland Forland i sving i musikkrommet på Tysnes skule, under instruksjon av Johanne Øvstebø Tvedten.

Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.