TILBAKE: Lillian og Arve Rasmussen har vore campingturistar på Tysnes i 24 år. I påska var dei på bubilferie til Tysnes. Då berre måtte dei til Såto.
TILBAKE: Lillian og Arve Rasmussen har vore campingturistar på Tysnes i 24 år. I påska var dei på bubilferie til Tysnes. Då berre måtte dei til Såto.

Arve og Lillian berre måtte tilbake til Tysnessåto

Arve og Lillian Rasmussen var faste campingturistar på Tysnes i 24 år. På tur tilbake i år måtte dei fyrst til Tysnessåto.
Publisert 20.04.2019 kl. 08.55. Oppdatert kl. 09.04.

«Tysnes» møter det fjellglade ekteparet frå Bergen i det dei er i ferd med å skriva seg inn i loggboka på såtetoppen.

– Dette har me gjort veldig mange gonger tidlegare, fortel dei smilande.

I dei åra dei ferierte fast på Tysnes, nytta dei ofte fritida på turar til Tysnessåto og andre fjelltoppar på Tysnes.

– Eg trur me har gått alle dei ulike stiane som fører til Såto, seier Arve.

– Ja, me har vore med på Såtetrimmen mange gonger, legg dei til.

I 24 år var dei faste feriegjester på Tysnes, med eiga vogn på Gripne camping.

– Me hadde vogn der heilt frå campingplassen blei opna. Me møtte mange gjestfrie folk på alle desse åra. At me var der i 24 år fortel i seg sjølv at me likte oss veldig godt.

For tre år sidan selde dei vogna, og kjøpte i staden bubil. No er det bubilferie på ekteparet i staden.

Men dei må tilbake til Tysnes for det. I påska i år skal dei besøkja gode vener på Gripne camping, men aller fyrst er det stopp på Gjerstad. Der har dei parkert bilen medan dei tek turen til Tysnessåto. Dei måtte få seg ein trimtur fyrst.

Dei har og planar om å koma tilbake til sommaren.

– Då skal me ha med oss Helge Jordal i Kjevikjo. I fjor var me med såtekonserten under Tysnesfest, fortel dei.


FJELLGLADE: - Me berre måtte ha ein fjelltur før me skulle besøkja gode vener, fortel det fjellglade ekteparet frå Bergen.
FJELLGLADE: - Me berre måtte ha ein fjelltur før me skulle besøkja gode vener, fortel det fjellglade ekteparet frå Bergen.

Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...