HEIDRA KYSTKVINNENE: Anne-Lis Øvrebotten snakka om kystkvinnene sine tidlegare forhold.
HEIDRA KYSTKVINNENE: Anne-Lis Øvrebotten snakka om kystkvinnene sine tidlegare forhold.

Suksessfull opning av Årbakka Handelsstad

Langfredag skein sola på himmelen, sjøen var klar og alt låg til rette for ein god start på sesongen ved Årbakka Handelsstad.
Publisert 20.04.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.28.

Det var mange folk som hadde møtt opp for å sjå kva dei ulike utstillarane hadde å by på, både lokale, men òg tilreisande.


Heidra kystkvinnene

Innleiingsvis kunne dei mange frammøtte få med seg Anne-Lis Øvrebotten halda opningstale. Ho fortalde om korleis livet til kystkvinnene var før, og korleis dette har forandra seg med tida. Det var òg mogleg å få sjå nokre av tinga dei brukte i gamle dagar, inne i krambua.

Avslutningsvis overrekte ho eit forklede til Rebekka Høgestøl, som no skal vera vertskap for Årbakka Handelsstad. Ho vart rosa for innsatsen sin for å gjera handelsstaden meir miljøvennleg, ved å innføra kjeldesortering.


Mykje spennande

På mini-marknaden var det mykje spennande for ein kvar smak. Her kunne ein blant anna sjå kunstutstilling med både måleri og fotografi, og det var diverse sal av ulike produkt – som trekunst og handlaga smykke av servise.

Tveitakjerring og Garden på Dalland kunne by på smaksrike, heimelaga produkt. I den varme solsteiken var det særleg ein ting som freista – nemleg is frå isvogna Isrosa, som kunne tilby økologisk is. Her var køane lange til ei kvar tid.

Seinare vart det òg mogleg å få med seg eit foredrag frå Garden på Dalland, som fortalde om produksjonen deira.


Gler seg til året

Den nye verten for handelsstaden, Rebekka, gler seg til resten av året. Påskeaftan blir det påskeeggjakt for dei små, og handelsstaden vil vera open resten av påsken. I sommarferien held dei òg ope ei rekkje dagar.

– Eg håpar folk vil ta turen, det er kjekt å få møta nye folk og ta vare på denne flotte staden!

Sjølv synest ho ikkje det har vore noko stress å stella i stand marknaden, og ho stiller samtidig ut eigne fotografi for fyrste gong.

– Eg gler meg til å bruka mykje tid på kaien i sola i sommar, sa Rebekka, og la til at vêret denne dagen ikkje var noko å klaga på.


Nøgd publikum

Det tok ikkje mange minuttane før handelsstaden var fylt opp, og alle benkane var tekne. Kring dei ulike utstillarane sirkulerte ein nøgd folkestraum.

– Det her var annonsert som ein mini-marknad, men det er no den største mini-marknaden eg har sett! laud det frå publikum.

Rebekka var godt nøgd med dagens oppmøte.

– Eg synest det er kjempekjekt at så mange har teke turen. Det er ein god del slekt og lokale, men det er òg mange tilreisande som vil feira påsken her på Tysnes.


POPULÆRT MED IS: Det var lang kø ved is-boden til Isrosa.
POPULÆRT MED IS: Det var lang kø ved is-boden til Isrosa.
UTSTILLING: Mange tok turen innom for å sjå på kunsten som var stilt ut.
UTSTILLING: Mange tok turen innom for å sjå på kunsten som var stilt ut.
NAUT SOLA: Mange fann seg ein plass i den steikande sola.
NAUT SOLA: Mange fann seg ein plass i den steikande sola.
KLAR FOR SESONGEN: Rebekka Høgestøl er klar for å vera vertskap for Årbakka Handelsstad.
KLAR FOR SESONGEN: Rebekka Høgestøl er klar for å vera vertskap for Årbakka Handelsstad.

Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...