MILJØVENNLEGE FAT: Kyrkja gjekk til innkjøp av nedbrytbare bambusfat framfor vanlege eingangstallerkar, som var spennande for mange.
MILJØVENNLEGE FAT: Kyrkja gjekk til innkjøp av nedbrytbare bambusfat framfor vanlege eingangstallerkar, som var spennande for mange.

Ein fin påske-tradisjon

Tradisjon tru var det duka for påskefrukost i Tysnes kyrkje 1. påskedag.
Publisert 21.04.2019 kl. 20.52. Oppdatert 23.04.2019 kl. 11.26.

For dei frammøtte venta det god mat og påskeeggjakt, før ein gjekk over til gudsteneste.


Noko for alle

Det var mange svoltne som hadde møtt opp under årets påskefrukost. Her var borda dekt med fin påskepynt, og det klang i heile kyrkja av pianomusikk. På bordet stod det mat for einkvar smak, og lukta av nytrekt kaffi lokka mange.

– Så god mat! Lydde det frå dei rundt bordet.

Seinare kunne dei frammøtte ta del i påskeeggjakt, der egga var gøymde rundt om i kyrkja.

– Eg er svært glad for at me har fått ein til å spela piano for oss i dag, det lagar ekstra god stemning, smilte sokneprest Marit I. Espedalen.


Viktig miljøfokus

Noko ein kunne merka langs det dekte bordet, var ein spesiell type eingongstallerkar.

– Dei ser kanskje litt rare og flekkete ut, men det er fordi det er nedbrytbare bambusfat, kunne Marit fortelja.

Sidan ein ikkje har moglegheit til å vaska fata i kyrkja, tenkte dei det var ein god ide å gå til innkjøp av nedbrytbare fat framfor vanlege eingongstallerkar. Dette var det mange som meinte var spennande, og ikkje minst eit bra tiltak.


Travel tid

For Marit har påsken vore ei travel tid, med i alt fem gudstenester. Likevel synest ho det har vore verdt det, og peiker på at alle gudstenestene har sin eigen karakter.

– Det er kjekt å kunna sitja og skravla litt i lag før me etterpå går over til gudsteneste.

Sjølv om oppmøtet varierer frå år til år, synest ikkje Marit dette gjer noko.

– Det viktigaste for meg er at tilbodet finst, så håper eg at dei som har tatt turen i dag sit igjen med den store gleda over Jesu oppstode.


Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...