FÅR MEST: Njardar/Tysnes får den største tildelinga av kommunen sine kulturmidlar til idrettsarbeid. Her frå Fotballens dag før påske. (Arkivfoto)
FÅR MEST: Njardar/Tysnes får den største tildelinga av kommunen sine kulturmidlar til idrettsarbeid. Her frå Fotballens dag før påske. (Arkivfoto)

Har fordelt kulturmidlar til Tysnes-idretten

Njardar/Tysnes får mest etter at kommunen har delt ut kulturmidlar til idrettsarbeid for 2019.
Publisert 23.04.2019 kl. 07.00. Oppdatert 23.05.2019 kl. 08.11.

Det var sju idrettslag i kommunen som søkte om kulturmidlar til idrettsarbeid i 2019. Det er 125.700 kroner som er sett av til idrettsarbeid, og midlane vart fordelt i to kategorier. Til drifting av anlegg får seks av laga dekt 4,8 prosent av utgiftene sine, og alle sju laga får samtidig dekt kring 9 prosent av sine samla kostnadar til idrettsarbeid.

Til drifting av anlegg er det Reksteren idrettslag som får mest med 14.942 kroner, medan det er Njardar/Tysnes som får mest til samla kostnader med 32.366 kroner. Njardar får også mest totalt sett mest midlar med kring 43.800 kroner.

Sjå heile lista nedst i saka.


Til kulturarbeid

I tillegg til kulturmidlar til idretten, vert det også delt ut midlar til kulturarbeid. Fram til 1. april kunne ungdomslag og song- og musikklag søka om midlar til sitt arbeid, og andre ulike lag og foreiningar kunne søka om midlar til allment kulturarbeid.

Kommunen har fått inn kring 20 søknader om desse midlane, og fordelinga av pengane skal vedtakast på eit formannskapsmøte seinare i vår.


Fordeling av kulturmidlar til idrett 2019:

Til drift av idrettsanlegg:

Njord/Tysnes båtlag – 3.664,-

Njardar/Tysnes – 11.552,-

Onarheim IL – 4.988,-

Reksteren IL – 14.942,-

Tysnes IL – 4.902,-

Tysnes sportsskyttarklubb – 1.952,-

Totalt – 43.000,-

Til samla kostnadar til idrettsarbeid:

Njord/Tysnes båtlag – 6.728,-

Njardar/Tysnes – 32.366,-

Onarheim IL – 7.959,-

Reksteren IL – 2.759,-

Tysnes IL – 14.746,-

Tysnes sportsskyttarklubb – 11.662,-

Tysnes symjeklubb – 2.460,-

Totalt – 78.700,-


Siste saker Gå til framsida

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.