SIGERSPALL: Glenn Femsteinevik (i midten) vann Tysnesmeisterskapen i bowling onsdag. Ivo Haranovics (t.v.) tok andreplassen, og Helge Hauge vart nummer tre.
SIGERSPALL: Glenn Femsteinevik (i midten) vann Tysnesmeisterskapen i bowling onsdag. Ivo Haranovics (t.v.) tok andreplassen, og Helge Hauge vart nummer tre.

Forrykande bowling då tysnesmeisteren vart kåra

Glenn Femsteinevik overraska seg sjølv då han vann Tysnesmeisterskapen i bowling onsdag.
Publisert 25.04.2019 kl. 15.01.

– Dette trudde eg ikkje eg hadde moglegheit til å klara, fortel ein nøgd Glenn Femsteinevik.

Han har nettopp motteke troféet som viser at han er vinnar av Tysnesmeisterskapen i bowling 2019.

– Eg trudde eg skulle verta slått ut i går, seier han.


Turnering over to dagar

17 ivrige bowlarar deltok i meisterskapen, som i år gjekk føre seg over to dagar. Tysdag var det innleiande runde for alle dei påmelde deltakarane, og dei tolv beste gjekk vidare til neste runde.

– Me har lagt om litt på opplegget. Før har heile meisterskapen vore på same dag, og då har det vorte trongt og mykje venting når det har vore mange påmelde, fortel arrangør Helge Hauge.

– Det har kome gode tilbakemeldingar på at me har lagt om opplegget, og at det er noko spelarane ynskjer vidare også, seier han.

Onsdag var dei tolv samla i Tysneshallen for å kjempa om dei tre finaleplassane, og moglegheita til å spela om meistertroféet.


Eliminieringsrunde

Det vart ein spennande kamp for å kapra dei tre høgste poengsummane i fyrste runde onsdag. Alle tolv spelte to seriar kvar, og dei tre med høgst pinnefall totalt sett gjekk vidare til finalen.

Etter fyrste serie oppsummerte Helge Hauge stoda slik:

– Det er to stykker, Ivo (Haranovics, journ.anm.) og Glenn (Femsteinevik, journ.anm.), som skil seg ut på toppen av lista, medan det er heilt ope om den siste finaleplassen, sa han til bowlarane.

Femsteinevik leia med 188 poeng, ti poeng føre Haranovics på andreplass. På tredje følgde Knut Leithe med 157 poeng. Helge Hauge var også sjølv med og spelte, og fekk med seg 132 poeng frå den fyrste serien.


Jamt om finaleplassane

Både Femsteinevik og Haranovics følgde opp den solide starten, og kvalifiserte seg for finalespel etter høvesvis 176 og 148 poeng i andre serie. Femsteinevik var klart øvst med 364 poeng totalt, medan Haranovics tok ein klar andreplass med 326 poeng totalt.

Derimot viste det seg å verta langt jamnare om den siste finalebilletten. Leithe, som låg an til finaleplass etter fyrste serie, fekk 143 poeng i andre serie, og landa på 300 poeng totalt. Det heldt berre nesten til plass i finalen.

I ein sjeldan spennande avslutning enda fyrst Stein Teigland på 301 poeng, før Helge Hauge sjølv avslutta sin serie med 172 poeng. Det førte han inn på førebels tredjeplass med 304 poeng.

Og spenninga var ikkje over. Medan Leithe, Teigland og Hauge var ferdige, gjorde Arild Frøyseth seg klar for sitt siste kast. Han hadde fire kjegler igjen, og trong berre få ned to for å sikra finaleplassen. Med alle sine auge retta mot seg, klarte ikkje Frøyseth å få ned kjeglene, og han enda dermed på 303 poeng, eitt skarve poeng bak Hauge.

– Det er heilt talentlaust, var Frøyseth si beskriving av eigen innsats i siste kast.

Sjølv om han viste stor frustrasjon over å mista finaleplassen med minst mogleg margin, heldt han likevel humøret oppe.

– Det var nok presset som vart for stort, sa Frøyseth med glimt i auga.


God stemning

Dermed var det Glenn Femsteinevik, Ivo Haranovics og Helge Hauge som var klare for finalespel, og kampen om det gjævaste troféet. Det var likevel god stemning blant resten av spelarane, og fleire koste seg berre med å vera med i dag to av turneringa.

– Eg fekk ny personleg rekord i går, og fekk dermed vera med på dag to, fortel Kåre Uglehus, som ikkje har delteke i meisterskapen tidlegare.

– Det er berre ein bonus å få vera med i dag, seier han vidare.

Med ein totalsum på 244 poeng, var det eit stykke opp til finaleplass for Uglehus, men han var godt nøgd med berre å delta i meisterskapen.

– Det er kjempebra at dei kan arrangera eit slikt meisterskap her, seier Uglehus, som til vanleg spelar i 2. divisjon for Palfinger.


Tok initiativet i finalen

Dei tre finalistane skulle spela tre seriar kvar, der den med høgast totalsum endar opp som vinnar. Glenn Femsteinevik, som var best i elimineringsrunden, opna best også i finalen.

I fyrste serie fekk han 193 poeng, som også var det førebelse høgaste pinnefallet for dagen. Haranovics og Hauge enda fyrste serie på høvesvis 156 og 151 poeng.

– Det går betre enn forventa, men me får sjå om det held inn, sa Femsteinevik etter fyrste serie.

Sjølv om dei to andre hadde hamna litt bak, gav dei ikkje opp kampen.

– Eg har trua på at eg kan ta han igjen. Eg er optimist, sa Haranovics.

Den andre serien i finalen enda med litt lågare poengsummar for alle finalistane. Femsteinevik var framleis best med 155 poeng, fem poeng meir enn Haranovics. Hauge enda serien med 135 poeng.


Høgt nivå

I den tredje og siste serien fekk alle tre vist kva nivå dei har inne, og det var gjennomgåande høg kvalitet på bowlinga.

Hauge opna serien med dobbel strike og ein spare, medan Femsteinevik opna med to spare og ein strike. Haranovics opna med spare før han leverte dobbel strike.

Storspelet fortsette, og seg imellom hadde dei tre finalistane 16 strikes i den siste serien. Haranovics gjorde eit forsøk på å ta igjen Femsteinevik, og leverte ein serie på skyhøge 234 poeng.

Femsteinevik takla presset, og bowla sjølv 213 poeng i siste serie. Hauge leverte godkjende 188 poeng.

Glenn Femsteinevik kunne dermed kronast som tysnesmeistar med 561 poeng totalt i finalen. På andreplass enda Haranovics med 540 poeng, medan Hauge måtte ta til takke med tredjeplass med 489 poeng.


Nøgd vinnar

Den nybakte meisteren såg ikkje på seg sjølv som ein av favorittane i meisterskapen, og var sjølv overraska over å enda som vinnar.

– Det gjekk over all forventing, fortel han.

Til vanleg spelar han på laget til Onarheim Bruk, som i år vann 2. divisjon i bedriftsligaen.

– Eg er ikkje sikker på om eg skal ha pokalen ståande heime, eller om eg skal setja den opp på jobben, seier han lattermild.

Arrangør og finalist Helge Hauge var godt nøgd med gjennomføringa av meisterskapen.

– Det har gått veldig bra, og det var høg kvalitet på bowlinga i finalen, fortel han.

Han synest det er kjekt at det ikkje berre var dei største favorittane som kjempa i toppen av meisterskapen. Sjølv såg Hauge på John Henry Færevåg som den kanskje aller største favoritten. Færevåg enda til slutt på sjetteplass.

– Det viser at det berre er å stilla opp, og plutseleg er ein med heilt i toppen, fortel Hauge.


Resultatliste Tysnesmeisterskapen 2019:

Finalerunde:

1. Glenn Femsteinevik, 561 poeng

2. Ivo Haranovics, 540 poeng

3. Helge Hauge, 489 poeng

Sluttspelsrunde onsdag:

1. Glenn Femsteinevik, 364 poeng

2. Ivo Haranovics, 326 poeng

3. Helge Hauge, 304 poeng

4. Arild Frøyseth, 303 poeng

5. Stein Teigland, 301 poeng

6. Knut Leithe, 300 poeng

7. John Henry Færevåg, 292 poeng

8. Anna Eikeland, 290 poeng

9. Tommy Bjørkelund, 284 poeng

10. Helge Liland, 274 poeng

11. Kåre Uglehus, 244 poeng

12. Audun Aarbakke, 242 poeng


GOD TEKNIKK: Femsteinevik var klart best i finalerunden av meisterskapen.
GOD TEKNIKK: Femsteinevik var klart best i finalerunden av meisterskapen.
JUBEL: Kåre Uglehus var så sikker på at han klarte spare, at han snudde seg å jubla før kjegla gjekk ned.
JUBEL: Kåre Uglehus var så sikker på at han klarte spare, at han snudde seg å jubla før kjegla gjekk ned.
FOKUSERT: Arild Frøyseth var berre eitt poeng unna summen som gav Helge Hauge finaleplass.
FOKUSERT: Arild Frøyseth var berre eitt poeng unna summen som gav Helge Hauge finaleplass.
FØLGDE MED: Dei andre bowlarane følgde nøye med når det ikkje var deira tur. Frå venstre: Glenn Femsteinevik, Tommy Bjørkelund, Stein Teigland og Anna Eikeland.
FØLGDE MED: Dei andre bowlarane følgde nøye med når det ikkje var deira tur. Frå venstre: Glenn Femsteinevik, Tommy Bjørkelund, Stein Teigland og Anna Eikeland.
NUMMER TO: Ivo Haranovics kjempa heilt i toppen heile dagen, men måtte nøya seg med andreplass i turneringa. I bakgrunnen står Helge Hauge, som fekk tredjeplass.
NUMMER TO: Ivo Haranovics kjempa heilt i toppen heile dagen, men måtte nøya seg med andreplass i turneringa. I bakgrunnen står Helge Hauge, som fekk tredjeplass.
BOWLINGMEISTERSKAP: Av 17 deltakarar tysdag, var det tolv bowlarar som kvalifiserte seg for spel i Tysneshallen onsdag.
BOWLINGMEISTERSKAP: Av 17 deltakarar tysdag, var det tolv bowlarar som kvalifiserte seg for spel i Tysneshallen onsdag.

Siste saker Gå til framsida

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Klart for ny førjulsmesse

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets. Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både...