NÆRMAR SEG TYSNES: Vert planen godkjent skal det etter planen byggjast ny djupvasskai for havfiskebåten «Brennholm». (Arkivfoto: Privat)
NÆRMAR SEG TYSNES: Vert planen godkjent skal det etter planen byggjast ny djupvasskai for havfiskebåten «Brennholm». (Arkivfoto: Privat)

Vil greia ut skredfaren ved ny djupvasskai på Skår

Reguleringsplanen for Skår på Reksteren, der Lars Einar Sandtorv vil byggja djupvasskai til havfiskebåten «Brennholm», har fått fleire høyringsinnspel. Mellom anna vil NVE ha betre utgreiing av potensiell skredfare i området.
Publisert 29.04.2019 kl. 14.00.

«NVE har motsegn til reguleringsplan for Skår kai inntil reell skredfare er avklart og konklusjonane i dette arbeidet er innarbeidd i plankart og føresegner», skriv NVE i sitt høyringssvar til reguleringsplanen for Skår på Reksteren, som i februar og mars var ute til offentleg ettersyn.

Det er grunneigar og fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv som har fått utarbeidd planen. Han vil mellom anna byggja djupvasskai i området, som vil verta heimehamn for havfiskebåten «Brennholm».


Høyringssvar

Fleire høyringsinnstansar har gjeve tilbakemelding på planen. NVE held fast på at dei vil ha ei betre vurdering av potensiell skredfare i området.

«Grunnlaget for motsegna er at potensiell skredfare mot planlagde byggeområde ikkje er tilstrekkeleg utgreidd. Dersom Tysnes kommune syter for å få utgreidd skredfaren, og innarbeider konklusjonane i planen, fell grunnlaget for motsegna bort», skriv NVE i høyringssvaret.

I tillegg til NVE, har mellom anna Statens vegvesen kome med innspel. Dei er bekymra for avkøyringa frå fylkesvegen.

«Den er opparbeidd slik at det er svært dårleg sikt mot høgre for sjåfør på større køyretøy som skal ut på fylkesvegen», skriv vegvesenet.

Dei skriv vidare at avkøyrsla ikkje følgjer gjeldande vegnormalar, og at det må endrast på.


Positive politikarar

Før planen vart lagt ut på høyring, var politikarane i landbruk/teknisk på synfaring i området.

– Det er veldig positivt at det blir lagt til rette for næringsaktivitet på Reksteren, sa Lena Vermedal (Ap) i utvalet den gongen.

Fiskebåtreiar Sandtorv har lenge ynskt å etablera kai for fiskebåten sin på Reksteren, og har tidlegare uttalt til «Tysnes» at dersom han får byggja djupvasskai på Reksteren, kan det verta aktuelt å registrera ein ny fiskebåt på Tysnes.

Sandtorv er største eigar i rederiet «Brennholm AS», og fortalde til «Tysnes» i 2016 at han har 16 tilsette, og håvar inn 50-60 millionar kroner årleg på havfiske.


Siste saker Gå til framsida

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.Dette blir i første omgang i dag, tysdag og i morgon, onsdag, i tidsrommet 8 til 15.30, og mellom klokka 18 og 22.– I utgangspunktet vil det bli stengd i éin til to timar, men det er vanskeleg å seia nøyaktig, fordi me leitar etter ein lekkasje, seier avdelingsleiar Charles Lunde.Abonnentar det gjeld,...

Debatt: Prioriteringar, Nasjonal transportplan 2022–2033

Ope brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes: Samferdsel, bladet til Transportøko-nomisk institutt, refererte 24.01.20 påtroppande samferdselsminister Hareide i det han overtok ansvaret etter Jon Georg Dale. Hareide gjorde det då klårt at verda står i ei klimakrise, og at arbeidet med den blir hovudoppgåva hans. Vidare lista Hareide opp trafikksikring og dernest infrastruktur som...