RÅDGIVAR: Richard Høie har representert Tysnes kommune sine interesser ved forhandlingsbordet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
RÅDGIVAR: Richard Høie har representert Tysnes kommune sine interesser ved forhandlingsbordet. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Stor nyetablering på Tysnes? Torsdag kjem avgjerda

Sidan i fjor har kommunen vore i dialog med Mestringshusene. No er saka i politikarane sine hender.
Publisert 01.05.2019 kl. 06.00.

– Det er ein politisk prosess, og det er politikarane som må bestemma, seier Richard Høie.

Han arbeider som rådgivar i kommunen, og har vore hovudansvarleg for forhandlingane med Mestringshusene, ei rusbehandlingsbedrift som ser på moglegheitene for å etablera seg på Tysnes.

Bedrifta driv per dags dato ein behandlingsinstitusjon på Bolkesjø i Telemark. Tysnesing Lars Auran, som jobbar som terapeut for Mestringshusene, tipsa dei om den gamle sjukeheimen på Tysnes, då han fann ut at bedrifta ønskte å etablera seg på Vestlandet.

– Så har eg vore i dialog med dei. Me har vore på synfaring på området, og hatt møte med ordførar, prosessingeniør, rådmann og meg, seier rådgivar Høie.


Tysnes stiller sterkt

I starten vurderte Mestringshusene to lokasjonar, Tysnes og Sauda. No ser det ut til at Tysnes stiller sterkast.

– Mestringshusene har uttalt at dei har valt å gå for Tysnes. Grunngivinga var at Sauda ville ta altfor lang tid, seier Høie.

Dette kom fram kort tid etter at Mestringshusene vitja formannskapet 14. mars, for å orientera om bedrifta.


God prosess

– Eg har opplevd Mestrinshusene som positive og proffe, seier Høie.

Det er framleis noko uvisse knytt til etableringa. Ikkje berre må kommunepolitikarane gi eit «ja» til Mestringshusene, nyetableringa må òg godkjennast av Helfo. Sistnemnde trur ikkje Høie vil vera eit problem.

Det som elles står att av forhandlingane sitt første stadium, er å senda ut eit utkast til kontrakt. Så snart saka har vore til politisk behandling, vil ein kunna begynna å forhandla på detaljnivå.

Saka om Mestringshusene skal behandlast i formannskapet torsdag. Når den er ferdigbehandla vil det vera lettare å seia noko sikkert om den eventuelle nyetableringa.


Siste saker Gå til framsida

Vellukka galleriopning

Ei rekkje flotte og inspirerande kunstuttrykk pryda Galleri Elisabeth G, då det opna dørene for sesongen.