RÅDGIVAR: Richard Høie har representert Tysnes kommune sine interesser ved forhandlingsbordet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
RÅDGIVAR: Richard Høie har representert Tysnes kommune sine interesser ved forhandlingsbordet. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Stor nyetablering på Tysnes? Torsdag kjem avgjerda

Sidan i fjor har kommunen vore i dialog med Mestringshusene. No er saka i politikarane sine hender.
Publisert 01.05.2019 kl. 06.00.

– Det er ein politisk prosess, og det er politikarane som må bestemma, seier Richard Høie.

Han arbeider som rådgivar i kommunen, og har vore hovudansvarleg for forhandlingane med Mestringshusene, ei rusbehandlingsbedrift som ser på moglegheitene for å etablera seg på Tysnes.

Bedrifta driv per dags dato ein behandlingsinstitusjon på Bolkesjø i Telemark. Tysnesing Lars Auran, som jobbar som terapeut for Mestringshusene, tipsa dei om den gamle sjukeheimen på Tysnes, då han fann ut at bedrifta ønskte å etablera seg på Vestlandet.

– Så har eg vore i dialog med dei. Me har vore på synfaring på området, og hatt møte med ordførar, prosessingeniør, rådmann og meg, seier rådgivar Høie.


Tysnes stiller sterkt

I starten vurderte Mestringshusene to lokasjonar, Tysnes og Sauda. No ser det ut til at Tysnes stiller sterkast.

– Mestringshusene har uttalt at dei har valt å gå for Tysnes. Grunngivinga var at Sauda ville ta altfor lang tid, seier Høie.

Dette kom fram kort tid etter at Mestringshusene vitja formannskapet 14. mars, for å orientera om bedrifta.


God prosess

– Eg har opplevd Mestrinshusene som positive og proffe, seier Høie.

Det er framleis noko uvisse knytt til etableringa. Ikkje berre må kommunepolitikarane gi eit «ja» til Mestringshusene, nyetableringa må òg godkjennast av Helfo. Sistnemnde trur ikkje Høie vil vera eit problem.

Det som elles står att av forhandlingane sitt første stadium, er å senda ut eit utkast til kontrakt. Så snart saka har vore til politisk behandling, vil ein kunna begynna å forhandla på detaljnivå.

Saka om Mestringshusene skal behandlast i formannskapet torsdag. Når den er ferdigbehandla vil det vera lettare å seia noko sikkert om den eventuelle nyetableringa.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...