KVIT FREDAG: Fredag morgon var det snøføre mellom Uggdal og Våge i sju-åttetida.
KVIT FREDAG: Fredag morgon var det snøføre mellom Uggdal og Våge i sju-åttetida.

Vinterleg morgon på Tysnes

Sommarvarmen tidleg i veka blei snudd til vinterlege temperaturar fredag.
Publisert 03.05.2019 kl. 09.16. Oppdatert kl. 12.03.

Det er ikkje berre til fjells at snøfallet i natt har lagt seg. Over Hodlekjeflatane var det kvitt i vegen i sju-åtte tida fredag morgon, og trafikken gjekk sakte.

Tysnessåta er heilt kvit når ein ser ho frå Våge, og på ein morgontur mellom Onarheim og Uggdal kunne ein sjå grøne bjørkeblad som hadde fått eit kvitt melisdekke over seg. I Solheimsdalen skein sola mot kvite bakkar som minna lite om varme maidagar. Gradestokken på bilen viste éin grad.

Politioverbetjent Helgheim ved lensmannskontoret i Norheimsund oppmodar dei som skal ut på vegen om å følgja reglane i vegtrafikklova, om å vera skodd etter forholda og avpassa farten deretter.

– Viss det er kvitt i vegen og ein køyrer på sommardekk, må ein ikkje køyra for fort, er rådet frå politioverbetjenten.

Skulle ein vera uheldig og bli innblanda i ulukker, kan ein risikera bot dersom ein køyrer på sommardekk på vinterføre. Og, det er lov å køyra med pigg når forholda tilseier det, også i mai.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...