MEIR JAKT: Det kan bli opna for fleire jaktløyve for hjort i Tysnes når minstearealet vert redusert frå 400 til 300 dekar.
MEIR JAKT: Det kan bli opna for fleire jaktløyve for hjort i Tysnes når minstearealet vert redusert frå 400 til 300 dekar.

Vil redusera minstearealet for hjort

Det blir opna for meir hjortejakt i Tysnes når ny forskrift blir vedteken.
Publisert 06.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 15.07.

Politikarane i landbruk/teknisk gjekk tysdag samrøystes inn for å redusera minstearealet for jakt på hjort i Tysnes.

I forslaget til ny forskrift er det gjort framlegg om at minstearealet blir redusert frå 400 dekar til 300 dekar for godkjenning av vald og fellingsløyve på hjort. Det er landbruksetaten som har utarbeidd den nye forskrifta som skal erstatta forskrifta frå 2016. Rådmannen har tilrådd at minstearealet blir redusert.

Det kom i alt inn sju høyringsuttalar då saka var ute på høyring. Fem av desse var positive til framlegget om å endra minstearealet; det var Tysnes og Huglo bestandsplanområde, Hålandsnes hjortevald, Myklestad hjortevald, Gjøvåg hjortevald og Åge Meland. Dei to siste høyringsuttalane kom frå Tveit hjortevald og Flakke/Skaten hjortevald, desse to meinte at noverande minsteareal burde halda fram i to-tre år til for å sjå utviklinga i hjortestamma.

Sakshandsamar Johan Bergerud peikar i saksutgreiinga på at Tysnes har hatt 400 dekar som minsteareal sidan 2010, og at det i alle år har vore høg fellingsprosent.

– Vår vurdering er at ein ikkje har tid til å venta i nokre få år til, skriv Bergerud.

Han peikar og på at regelen om 50 prosent avvik ved tildeling av løyve har vore nytta aktivt.

Det er kommunestyret som skal gjera endeleg vedtak i saka.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...