SKRYTER AV BANKEN: – Det å vera ein sparebank handlar om meir enn berre det å driva banktenester, skriv Vidar Høviskeland i dette lesarinnlegget. (Arkivfoto)
SKRYTER AV BANKEN: – Det å vera ein sparebank handlar om meir enn berre det å driva banktenester, skriv Vidar Høviskeland i dette lesarinnlegget. (Arkivfoto)

Lesarbrev: Ros!

Publisert 13.05.2019 kl. 13.00.

Eg har lyst til å gi litt ros til dei tilsette i Tysnes Sparebank. Dei imponerer meg!

For nokre veker sidan gjekk eg ut av styret i banken, etter tolv år. Tida har gått utruleg fort, og det heng sjølvsagt saman med kor mykje som har skjedd i desse åra. Norske bankar har etter kvart måtta innordna seg eit standardisert, internasjonalt regelverk, noko som har ført til at dei fleste banktilsette har fått ei bratt læringskurve. Sidan småbankar har fått om lag dei same rapporteringspliktene og krav til kompetanse som større bankar, har denne kurva blitt brattare og glattare for tilsette i mindre bankar, slik som Tysnes Sparebank.

Banken har på få år endra seg frå å vera ein liten, smålåten, men sjarmerande bank, gjennom «Eg vil vera banken din»-tida, ein periode med vekt på omdømmebygging gjennom systematisk bruk av digital teknologi. Dei siste åra har så Tysnes Sparebank opplevd ein så formidabel vekst, med nye filialar og salskontor, at forvaltningskapitalen har mangedobla seg, og banken har fått ein ny eigarstruktur. Dei tilsette har heile tida vore aktive, og nødvendige medspelarar, og takla store og kjappe endringar med glans.

Som styremedlem møtte eg oftast leiinga i banken. Banksjef Dag Sandstå og økonomisjef Karoline Dalen gjer begge ein framifrå jobb, men det er viktig at også dei andre tilsette blir trekte fram. Dersom dei ikkje hadde hatt vilje til omstilling, og dersom dei ikkje hadde vore viljuge til å arbeida så hardt som dei gjer, hadde ikkje den utviklinga Tysnes Sparebank har hatt, kunna skjedd. Og då er eg usikker på om Tysnes, og resten av nedslagsfeltet til nye Tysnes Sparebank, hadde hatt ein sjølvstendig, personleg og, meiner eg, framleis sjarmerande bank, om nokre år.

Det å vera ein sparebank handlar om meir enn berre det å driva banktenester. Ideen bak sparebankane var og er at banken skal ta eit samfunnsansvar – eit ansvar for å utvikla dei lokalsamfunna banken er ein del av. Dei som arbeider i Tysnes Sparebank sit på enormt mykje relevant kunnskap og positiv vilje, og dei siste åra har vist meg at dei brukar denne ballasten til det beste for lokalsamfunnet vårt – kvar einaste dag.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.