KULTURARBEID: Tysnes musikklag, her med Nick Hughes som solist, er blant Tysnes-foreiningane som har fått tildelt kulturmidlar for 2019. (Arkivfoto)
KULTURARBEID: Tysnes musikklag, her med Nick Hughes som solist, er blant Tysnes-foreiningane som har fått tildelt kulturmidlar for 2019. (Arkivfoto)

Har delt ut 234.000 kroner i kulturmidlar

17 lag og foreiningar på Tysnes har i desse dagar fått tildelt midlar til kulturarbeid.
Publisert 07.05.2019 kl. 13.11.

Formannskapet vedtok i førre veke tildeling av kulturmidlar til allment kulturarbeid og til ungdomslaga i kommunen. I tillegg har song- og musikkrådet fordelt kulturmidlar til dei ulike song- og musikklaga.

Totalt er det delt ut 114.000 kroner til fem ulike song- og musikklag, 20.000 kroner fordelt på to ungdomslag, og 100.000 til ti ulike lag som driv med allment kulturarbeid. Det er Tysnes musikklag som får mest i kulturmidlar, med 42.685 kroner.

Nedst i saka ligg heile lista over lag som har fått kulturmidlar for 2019.

Tidlegare i vår vart kulturmidlar til idrett delt ut. Då vart 125.700 kroner fordelt på sju idrettslag i kommunen.

Nesten alle som har søkt innan fristen har fått kulturmidlar. Unntaka er Tysnes sokneråd, Tysnes bedehuslag og Lunde bedehuslag, som ikkje har fått tildelt midlar med grunngjeving at kulturarbeid ikkje er hovudføremålet til laga.


Kulturmidlar til allment kulturarbeid:

Flatråker bygdelag, kr 5.000

Lunde bygdelag, kr 6.000

Hålandsneset grendelag, kr 5.000

Solheimsdalen grendelag, kr 12.000

Tveit bygdelag, kr 5.000

Tysnes bygdekvinnelag, kr 7.000

Tysnes husflidslag, kr 15.000

Tysnes kystlag, kr 15.000

Tysnes sogelag, kr 15.000

Uggdal bygdelag, kr 15.000

Totalt, kr 100.000


Kulturmidlar til ungdomslag:

Lunde ungdomslag, kr 7.480

Tysnes ungdomslag, kr 12.520

Totalt, kr 20.000


Kulturmidlar til song- og musikklag:

Tysnes musikklag, kr 42.685

Tysnes kammerkor, kr 11.505

Onarheim musikklag, kr 21.980

Tysnes skulekorps, kr 28.690

Tysnes barnekor, kr 9.140

Totalt, kr 114.000


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...