KULTURARBEID: Tysnes musikklag, her med Nick Hughes som solist, er blant Tysnes-foreiningane som har fått tildelt kulturmidlar for 2019. (Arkivfoto)
KULTURARBEID: Tysnes musikklag, her med Nick Hughes som solist, er blant Tysnes-foreiningane som har fått tildelt kulturmidlar for 2019. (Arkivfoto)

Har delt ut 234.000 kroner i kulturmidlar

17 lag og foreiningar på Tysnes har i desse dagar fått tildelt midlar til kulturarbeid.
Publisert 07.05.2019 kl. 13.11.

Formannskapet vedtok i førre veke tildeling av kulturmidlar til allment kulturarbeid og til ungdomslaga i kommunen. I tillegg har song- og musikkrådet fordelt kulturmidlar til dei ulike song- og musikklaga.

Totalt er det delt ut 114.000 kroner til fem ulike song- og musikklag, 20.000 kroner fordelt på to ungdomslag, og 100.000 til ti ulike lag som driv med allment kulturarbeid. Det er Tysnes musikklag som får mest i kulturmidlar, med 42.685 kroner.

Nedst i saka ligg heile lista over lag som har fått kulturmidlar for 2019.

Tidlegare i vår vart kulturmidlar til idrett delt ut. Då vart 125.700 kroner fordelt på sju idrettslag i kommunen.

Nesten alle som har søkt innan fristen har fått kulturmidlar. Unntaka er Tysnes sokneråd, Tysnes bedehuslag og Lunde bedehuslag, som ikkje har fått tildelt midlar med grunngjeving at kulturarbeid ikkje er hovudføremålet til laga.


Kulturmidlar til allment kulturarbeid:

Flatråker bygdelag, kr 5.000

Lunde bygdelag, kr 6.000

Hålandsneset grendelag, kr 5.000

Solheimsdalen grendelag, kr 12.000

Tveit bygdelag, kr 5.000

Tysnes bygdekvinnelag, kr 7.000

Tysnes husflidslag, kr 15.000

Tysnes kystlag, kr 15.000

Tysnes sogelag, kr 15.000

Uggdal bygdelag, kr 15.000

Totalt, kr 100.000


Kulturmidlar til ungdomslag:

Lunde ungdomslag, kr 7.480

Tysnes ungdomslag, kr 12.520

Totalt, kr 20.000


Kulturmidlar til song- og musikklag:

Tysnes musikklag, kr 42.685

Tysnes kammerkor, kr 11.505

Onarheim musikklag, kr 21.980

Tysnes skulekorps, kr 28.690

Tysnes barnekor, kr 9.140

Totalt, kr 114.000


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.