MIDTVESTEN: Uttalen til Magnar Solheim (Frp) fekk fram latteren. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
MIDTVESTEN: Uttalen til Magnar Solheim (Frp) fekk fram latteren. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Harselerte med «Kvam»: – Det bør eigentleg heita Midtvesten politidistrikt

Sist torsdag diskuterte formannskapet namn på det nye lensmannsdistriktet.
Publisert 08.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.49.

– Me blei kontakta av lensmannen i den geografiske driftseininga, og gjort merksame på at dei vil kalla distriktet Kvam. Det blei litt feil, for Kvam er ikkje noko me relaterer oss med, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Diskusjonen rundt namn på distriktet kom opp under ymse-posten i formannskapsmøtet sist torsdag.


Fleire alternativ

Ifølge ordføraren hadde det blitt sendt inn skriv der to alternative namn på lensmannsdistriktet blei foreslått, Kvam, Samnanger og Fusa lensmannsdistrikt, og Midtre Hordaland lensmannsdistrikt. Frå Tysnes si side blei det peikt på at ei moglegheit var å legga inn Tysnes i namnet på lensmannsdistriktet.

– Med sterkt atterhald om at me (Tysnes Arbeidarparti, journ.merk) ikkje har diskutert det, er min umiddelbare tanke at Midtre Hordaland fortel litt geografisk. Eg er i utgangspunktet ikkje negativ til Midtre Hordaland, sa Asbjørn Myklestad (Ap).

– Eg er ikkje heilt einig med Asbjørn. Me bur i Sunnhordland, ikkje Midthordland, sa Ingrid Restad (Ap).


Midtvesten

– Dette er ikkje heilt lett. Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt seier noko om kor det er. Så er det dette med at det ikkje skal heita Hordaland lenger. Det bør eigentleg heita Midtvesten lensmannskontor, spøkte Magnar Solheim (Frp).

– I strak motsetnad til Midt-Austen, då, følgde ordføraren opp.

Asbjørn Myklestad peikte på at Midtre Hordaland ikkje nødvendigvis er det same som Midthordaland, og at distriktnamnet kan bli noko langt, dersom ein skal nemna både Kvam, Tysnes, Samnanger og Fusa.

– Eg ville helst gått for Tysnes lensmannskontor. Eg er skuffa over heile reforma. Eg er einig med Asbjørn i at det blir eit langt namn, om ein ramsar opp fleire kommunar, sa Arne Leite (Sp).


Gjekk for oppramsing

– Viss eg må velja noko her, så må det bli Kvam, Samnanger og Tysnes. Ein må kunna identifisera seg med det. Kor høyrer eg heime? Det er ikkje naturleg med Midtre Hordaland, sa varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).

Rådmann Steinar Dalland nemnde at det framleis er mogleg å ha Fusa med i namnet, sjølv om kommunen skal slåast saman med Os.

– Sjølv om dei opphøyrer som kommune og administrativ eining, veit jo folk framleis kor Fusa er, sa rådmannen.

– Det er like greitt å ha Fusa med i eit namn, som å ha Hordaland, meinte ordførar Kleppe.

Formannskapet gjekk inn for eit namn som inneheld både Kvam, Tysnes, Samnanger og Fusa.


MOT REFORMA: Arne Leite (Sp) ville helst sett at det heldt fram å heita Tysnes lensmannskontor.
MOT REFORMA: Arne Leite (Sp) ville helst sett at det heldt fram å heita Tysnes lensmannskontor.
MIDTRE HORDALAND: Asbjørn Myklestad (Ap) var ueinig med resten av arbeidarpartigruppa.
MIDTRE HORDALAND: Asbjørn Myklestad (Ap) var ueinig med resten av arbeidarpartigruppa.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...