POSITIVE: Senterpartiet, representert av Arne Leite og Kristin Teigland Gjerstad Kleppe, ønskte gjerne å gi løyve både til butikkdrift og uteskjenking. Det var dei ikkje aleine om. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
POSITIVE: Senterpartiet, representert av Arne Leite og Kristin Teigland Gjerstad Kleppe, ønskte gjerne å gi løyve både til butikkdrift og uteskjenking. Det var dei ikkje aleine om. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Formannskapet sa ja til ny skjenkestad i Våge

Kommuneadministrasjonen innstilte på å berre gi avgrensa skjenkeløyve til Sjøly AS. Formannskapet ville det annleis.
Publisert 09.05.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.19.

Den nyoppstarta bedrifta Sjøly AS har søkt om serveringsløyve og skjenkeløyve. Sjøly er tenkt som ein serveringsstad i Hegglandsvegen i Våge, i det same bygget som Tysnes Dyr og Fritid.

Saka var oppe til behandling i formannskapet sist torsdag.

– Eg vil bli vurdert ugild, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Dagleg leiar for Sjøly AS er nemleg Ingun Karin Kathenes Fjeldstad, søster til lokalpolitikaren.

Arbeidarpartirepresen-tanten blei erklært ugild, og møtet heldt fram.

Først behandla ein søknaden om serveringsløyve.

– Det er ein formalitet. Det ligg i innstillinga at ein gir serveringsløyve, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Innstillinga blei samrøystes vedtatt.


Avgrensa skjenkeløyve

Neste sak på lista var skjenkeløyve. Sjøly AS hadde søkt om skjenketid mellom klokka 08.00 og 02.00 for inneserveringa, og skjenketid frå 08.00 til 23.00 for uteserveringa.

På bordet låg ei innstilling frå rådmannen, der ein gjekk inn for å gi skjenkeløyve for øl og vin mellom klokka 08.00 og 02.00, og skjenkeløyve for brennevin mellom 13.00 og 02.00.

I innstillinga ønskte ikkje kommuneadministrasjonen å innvilga skjenkeløyve til utearealet. I tillegg var det lagt inn ein føresetnad om at det ikkje skulle vera butikkdrift i bygget, for at skjenkeløyvet skulle bli innvilga.

– Formannskapet står heilt fritt til å gjera om på den (innstillinga, journ.merk) og å presisera den, sa rådmann Steinar Dalland om saka.


Gav løyve

– Me er innstilte på å gi løyve, og me ser ikkje nokon grunn til å ikkje gi løyve til å skjenka på det vesle uteområdet, sa Magnar Solheim (Frp).

Også punktet om butikkdrift blei kritisert.

– Eg ser ikkje noko problem med å gi skjenkeløyve i forhold til butikkdrifta. Det er ein måte å overleva på ein liten stad, sa Ingrid Restad (Ap).

– Me er òg positive til søknaden, sjølv med butikkdrift. Som Ingrid seier er det ein måte å overleva på ein liten plass, sa varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp).

Ho trekte òg fram at den omsøkte uteserveringa gjeld eit lite, innramma område, og at Senterpartiet var positive til å innvilga skjenkeløyve også der.

– Me ser at den kombinasjonen med mindre utsal frå butikk og alkohol skjer andre stader, blant anna på Haaheim, sa ordførar Kåre Martin Kleppe. Han såg heller ikkje grunn til at det ikkje skulle bli innvilga skjenkeløyve på uteserveringa.

– Eg ønsker eigentleg å legga fram eit nytt framlegg til vedtak, om at ein gir løyve til resten. Då fjernar den me den siste setninga, og det blir gitt løyve til omsøkt uteområde til klokka 23, heldt han fram.

Framlegget blei samrøystes vedtatt. Saka skal opp i kommunestyret komande tysdag.


Siste saker Gå til framsida

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...