VEKS: Inntektene til Tysnes Sparebank vaks frå 18,1 millionar kroner i fyrste kvartal 2018 til 22,6 millionar kroner i fyrste kvartal 2019.Kostnadane auka frå 6,4 til 8,3 millionar kroner.
VEKS: Inntektene til Tysnes Sparebank vaks frå 18,1 millionar kroner i fyrste kvartal 2018 til 22,6 millionar kroner i fyrste kvartal 2019.Kostnadane auka frå 6,4 til 8,3 millionar kroner.

Tysnes Sparebank: Veksten held fram

Tysnes Sparebank fekk eit resultat før skatt på 7,8 millionar i kroner i fyrste kvart 2019. Det er 1,6 millionar kroner betre enn i same periode i rekordåret 2018.
Publisert 10.05.2019 kl. 08.59. Oppdatert kl. 09.05.

Både inntektene og utgiftene aukar: Rentenettoen i fyrste kvartal i år er 2,6 millionar kroner høgare enn i same periode i 2018, medan driftskostnadane er om lag ein million kroner høgare enn i 2018.

Resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på 9,1 prosent.

Hovudgrunnen til auka rentenetto er auka utlånsvolum. Utlånsveksten er på 17 prosent dei siste tolv månadene. Innskota har auka med 14 prosent.

Veksten kjem for det meste frå personkundemarknaden. Det er i aldersgruppa 20-40 år at banken veks mest.

– Kundetilgangen er framleis god. Det er gledeleg at så mange av dei yngre aldersklassane vel å bruka den lokale sparebanken, seier Sandstå.

Han er optimsitisk for åra framover.

– Det er god aktivitet i heile Sunnhordlandsregionen med aukande sysselsetjing. Næringslivet går godt og den negative trenden er snudd, konstaterer han nøgd.

Sjølv om banksjefen fortel om press på marginane, går likevel kostnadsprosenten ned; i fyrste kvartal er denne på 54,2, mot 57,9 i same periode i 2018.

Banken har ikkje ført tap på utlån eller garantiar i første kvartal 2019.

– Banken sin risikoprofil skal vera låg til moderat, melder banksjefen.


Siste saker Gå til framsida

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...