KUNSTNAR: Rune Jensen har lang erfaring med teikneseriar og grafisk design. No er han òg blitt biletkunstnar. Til venstre står mor hans, Torhild Jensen. (Foto: Freddy Jensen)
KUNSTNAR: Rune Jensen har lang erfaring med teikneseriar og grafisk design. No er han òg blitt biletkunstnar. Til venstre står mor hans, Torhild Jensen. (Foto: Freddy Jensen)

– Det hadde vore stilig å få stilla ut noko på Tysnes

Rune Tveitsul Jensen stilte nyleg ut kunsten sin for første gong. Det gav meirsmak.
Publisert 11.05.2019 kl. 06.00.

– Eg har halde på med å måla og teikna i mange år, seier Rune Tveitsul Jensen.

Kunstnaren har likevel nølt litt med å stilla ut kunsten sin, som han har vore usikker på om er god nok til å stilla ut.

– Eg følger nokre galleri på Instagram og Facebook og liknande. Så la dette galleriet ut at dei hadde ledige helger utpå våren, legg Jensen til.

Galleriet det er snakk om er Galleri Kunstgress i Oslo.

– Eg sende dei ei melding spontant, og fekk respons med ein gong om at dei digga bileta, og ville stilla dei ut, seier Jensen.


Teikneseriar og reklamar

– Kva er drivkrafta di, for å driva med kunst?

– Eg har alltid halde på med det, heilt frå eg var liten, fortel kunstnaren.

Det begynte med teikning, og gjekk etter kvart over til teikneseriestriper til aviser; Jensen sine striper har vore på trykk både i bladet Sunnhordland og i Bergens Tidende.

Som 16-åring flytta han frå Tysnes, og begynte på vidaregåande på Os. Deretter gjekk han vidare til ei utdanning retta mot reklame og grafisk design.

I fleire år jobba Jensen med reklame, før han gjekk over til læraryrket, som han framleis er i.

– Det var då eg begynte å måla, for å kunna halda fram med å uttrykka meg visuelt, seier Jensen.


Utstilling gav meirsmak

– Det eg stilte ut no er veldig inspirert av Edvard Munch. Det er veldig grafiske bilete med motiv som er lette å kjenna igjen, fortel Jensen.

– Gav utstillinga meirsmak?

– Absolutt. Det var stor interesse for mange av bileta, svarer han.

I løpet av helga 26.-28. april, då Jensen stilte ut, var det rundt 130 menneske innom utstillinga, og han fekk òg selt fleire av verka.

– Galleriet har allereie sagt at dei vil ha ei ny utstilling etter kvart.

Frå hausten av skal Jensen jobba i redusert stilling, for å ha meir tid til kunsten.

– Det hadde vore stilig å få stilla ut noko på Tysnes etter kvart òg, det er litt ein draum for meg, seier kunstnaren.


TYSNESINGAR PÅ TUR: Også eit knippe tysnesingar på Oslo-reise tok turen til utstillinga til Rune. Frå venstre: Hans Jonas Helland, Camilla Solheim, Rune Jensen, Linn Frøkedal og Hanne Brith Solheim. (Foto: Privat)
TYSNESINGAR PÅ TUR: Også eit knippe tysnesingar på Oslo-reise tok turen til utstillinga til Rune. Frå venstre: Hans Jonas Helland, Camilla Solheim, Rune Jensen, Linn Frøkedal og Hanne Brith Solheim. (Foto: Privat)
GRAFISKE BILETE: Verka til Rune er prega av sterke fargar. (Foto: Freddy Jensen)
GRAFISKE BILETE: Verka til Rune er prega av sterke fargar. (Foto: Freddy Jensen)

Siste saker Gå til framsida

Norled selt til utanlandske eigarar

I ei pressemelding måndag melde ferjeselskapet Norled at selskapet får nye eigarar. Det er Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som har eigd alle aksjane, og som no sel desse.Det er det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management og det nordiske infrastrukturfondet Capman Infra som tek over eigarskapet i Norled, og som kjøper 50 prosent av aksjane kvar. Kjøpesummen er ikkje...

Kommunestyret sa ja til Mestringshusene

Kommunestyret fatta tysdag i førre veke endeleg vedtak kring den gamle sjukeheimen i Uggdal, som rusbehandlingsinstitusjonen Mestringshusene har vist interesse for å bruka som behandlingslokale.For to veker sidan vart formannskapet...

Lesarbrev: Ein veg til besvær

Gjennom lokalavisa «Tysnes» og folkevalde organ, er det retta stor interesse mot vegutviding for gang- og sykkelveg og køyrefelt med gul midtstripe i vegen, mellom Våge og Uggdal. Størst merksemd er retta mot Dallandsbrekka, som strekkjer seg frå vegkryss inn til Windsor og byggefelta i Vågsmarka. Dallandsbrekka er ein veg med bratt stigning på seks-sju prosent i veglengde på 850 meter, før...